👉Değişim ve dönüşüm gezegeni Pluto, 2008 yılından bu yana Oğlak burcunda bulunuyor ve 21 Ocak 2024'te Kova burcuna geçiş yapacak.

👉Pluto, zodyak turunu 248 yılda tamamlar ve bir burçta 12 ila 24 yıl arasında kalır. Astrolojide değişim ve dönüşümü temsil eder; Akrep burcunun ikinci yöneticisi Mars'ın üst oktavı olarak görülür. Güç, yeniden doğuş, ölüm ve ölüm ötesi yok edici güç gibi konularla ilişkilendirilir ve karma kavramının karanlık yüzünü simgeler. Aynı zamanda kolektif bağlantılara da işaret eder.

👉Pluto, çürümüş miadını doldurmuş her şeyi yeniden yapılandırmak ve inşa etmek üzere söz sahibidir. Değişimi kabul etmeyen, sınırlarının dışına çıkamayan her şeyi ele alır.

👉Eski olanın yeniden doğuşu, alışılagelmiş düzenin değişmesinden korkmayı ve konfor alanlarından vazgeçmeyi gerektirir. İnsan psikolojisi, kendi benliğini ve egosunu tatmin etmek ve beslemek üzere kodlanmıştır.

👉Pluto'nun Oğlak burcu seyri sırasında, dünyanın kaderinin yeniden şekillendiğine şahit olduk. Oğlak burcu temalarıyla ilgili olarak, daha geleneksel yapıların güçlendiğini, sahiplenme güdülerinin arttığını, kurumsal alanların yapılaşma ve güçlenmesini, devlete bağlı kimliklerin değer görmesini, mantığın ve disiplinin öne çıktığını, otoritenin sert bir rejimle sağlandığını, manipülasyon ve rekabetin arttığını, kariyer arayışının ön planda olduğunu, iş dünyasının finans yapısının değiştiğini, köklü şirketlerin daha da güç kazandığını ve sanayileşmede artış yaşandığını deneyimledik.

👉Değişimin sancılı süreci, devletler arasındaki büyük güç savaşlarına, acımasızlık ve yıkıcılıkla gelen dönüşüm etkisine tanıklık ediyoruz.

👉Pluto, yer altını temsil eder ve mitolojide Hades ile ilişkilendirilir. Hades, Yunan mitolojisinde ölüler ve karanlığı hükmeden yeraltı tanrısıdır. Yer altının tüm hazineleri ve gizemi ondan sorulur. Amansız, acımasız, kin dolu ve öfke doludur.

👉Petrol ve yeraltı kaynakları, petrol ülkeleri, mafya, karanlık işler, kara para ve daha birçok konu Pluto'nun etki alanındadır. Bu süreçte, yeraltı hükümdarlığı devam etti.

👉2008'den bu yana köklü değişim ve dönüşüm olaylarını yaşadık. Bu süreç hem kendi hayatlarımızda hem de bulunduğumuz coğrafyada ve tüm dünyada deneyimlendi. Bu süreçler bizi isyan etmeye, kabullenmeye ve yeni bir döneme hazırlamaya yönlendirdi.

💙Şimdi, Pluto'nun Kova burcuna geçiş zamanı. 2024-2043 arasında, 20 yıllık bir süreçte yeni bir düzenleme yapılacak.

👉Pluto'nun Kova burcundaki etkisiyle, topluluklar, gruplar, sosyal çevre, sosyal ilişkiler, sosyal medya, bilim, teknoloji, yenilikçilik, özgürlük, entelektüel gelişim, sınırları zorlayan farklılık yaratan özel kitleler, özel ilişkiler ve toplumda idealist örgütler, bilimsel ve teknolojik başarılar, uzay bilimi, yapay zekanın toplumla bütünleşmesi gibi konularda büyük değişimler yaşanacak. Astrolojinin bilimselleşmesi, insanlığın gelişim çağında atağa geçmesi, geleneksel yapıların kırılması, bilinç düzeyinde realist toplum idealist anlayış, cinsiyet eşitliği ve özgürlükleri için direniş, toplumsal olaylar, gurupsal faaliyetler, isyanlar, başkaldırılar, ayaklanmalar, sürü bilinci ve kitleleşme gibi konular da ön plana çıkacak. Daha da önemlisi, öngöremediğimiz birçok değişiklikle karşılaşacağız.

👉İyisiyle kötüsüyle, bazen yıkımla bazen ise güçlü destekle imkansızları sınırsızca var etme sürecine gireceğiz. Bu 20 yıllık süreç, kolektif bir uyanış süreci olacak.

👉Ve insan bilincinin hayal bile edemeyeceği kadar büyük değişim ve dönüşüm sürecine giriyoruz Pluto'nun Kova burcundaki seyriyle. Dünya'yı yeniden keşfetmeye hazır mısınız?

Sevgilerimle,