*Hıdrellez kökeni tam olarak bilinmesede bir çok kültürlerde karşımıza çıkmaktadır.Bazıları Mezopotamya ve Anadolu kültürüne sahip olduğunu savunurken başka söylentiye göre İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültürüne ve inançlarına ait yorumlar yapmışlardır.İlk çağlardan beri Mezopotamya,Anadolu, İran,Yunanistan ve Doğu Akdeniz ülkelerinde baharın gelişiyle ilgili tanrılar adına törenler,ayinler,ritüller düzenlendiği görülmüştür.

Dbef79Eb 0Fff 4B46 8D7F 68F5Fd455736

*İslami kültürde Anadolunun bazı yerlerinde Hıdrellez gününde adaklar adanır, kurbanlar kesilir, dualar edilir,oruç tutulur, bereket ve şansı artırmak için dilek ve niyet çömlekleri gibi çeşitli kutlamalar yapılmaktadır.Hıdrellez (RUZ-I HIZIR ) Hızır günü olarak ta bilinmektedir.
*Hızır ve İlyas Peygamberin yeryüzünde buluştuğu gün olarak bilinen Hıdrellez Hızır ve ilyas sözcüklerinin türeyerek halk ağzıyla Hıdrellez şeklini almıştır.

*Hıdrellez 2017 yılında UNESCO somut olmayan kültürel miraslar listesine girmiştir.

*Hızırın Ab-ı Hayat'ı ( Bengi su ) içerek ölümsüzlüğe ulaşmış baharda insanlar arasında dolaşarak bolluk,bereket, şans, mutluluk,huzur, şifa,sağlık dağıtan,darda kalana el uzatan yardım eden bir ermiş veya peygamber olduğuna inanılır.

*Rivayete göre, Hızır, İlyas ve İskender-i Zülkarneyn, birlikte ‘Ab-ı Hayat’ı yani ölümsüzlük suyunu aramaya çıkmışlar. Bir müddet sonra karanlıklar ülkesine dalmışlar. Hızır ile İlyas bu suyun kaynağını bulup içmişler, fakat İskender’e söylememişler.

*Nuh Peygamberin gemisinin fırtınaya tutulduğu,yeryüzünün sularla kaplandığı tufanda gemideki  insanların feryatlarla Ya Hızır bizi kurtar diye dua ettikleri söylenir.Güvercin ağzında zeytin dalı ile gemiye döndüğünde karanın yaklaştığı sular çekildiği için insanların kurtulduğuna inanılmaktadır.

*Hızır karada, İlyas ise denizde zorda kalanların yardımına koşar, her yıl 6 Mayıs'ta yeşilliğin bol olduğu bir yerde yan yana gelirlermiş. Genel inanca göre ise bir gül dalının altında bir araya gelip muhabbet ederlermiş. Bugün her kimin ne duası, dileği varsa Hızır Aleyhisselam kabul eder ve onların yardımına kavuşurmuş.

*Türkiye'de Hıdrellez 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece olarak kutlanır.
Hristiyanlarda ise baharın gelişi doğa ananın uyanışının ilk günü olarak kabul edilir.Rum Ortodokslar bu günü Aya Yorgi,Katolikler ise Aziz George günü olarak kutlamaktadırlar.

*Miladi takvime göre 6 Mayıs,Rumi takvim olarak da bilinen Jülyen takvime göre 23 Nisan Ezoterik Astrolojik takvime göre her yıl 23 Nisan'dan sonra gelen ilk yeni ayın ertesi gün Hıdrellez günüdür.

*HIDRELLEZ günü Boğa burcu ile temsil edilir.Güneş'in 20 Nisan'da Boğa burcuna geçmesiyle beraber toprak ana Gaia'nın uyanışından sonra gelen  İlkbaharın bereketini,dişiliğini, doğurganlığını,tabiatın yaşama geçiş sürecini bize anlatır.

*Her canlı doğar ve Ölür.Boğa burcu İlkbaharın yeniden doğuş döngüsünü Karşıt aksı Akrep burcu ise uykuya dalış,yaşam sonu ölüm ile ilişkilidir.

*Jülyen takvime göre 23 Nisan Hıdrellez gününde ( Sirius ) yıldızının en güçlü olduğu bahar aylarında Kuzey yarım küreden görüldüğü yani Sirius Doğuşu ( HELYAK DOĞUŞU )olarak bilinen SOLTİST veya SODEP günlerinden sonra gelecek ilk Boğa burcu yeni ayının ertesi günü Hıdrellez günüdür.

*Bu yıl ki Astrolojik takvime göre 8 Mayıs Boğa burcu yeni ayının ertesi günü 8 Mayıs'ı 9 Mayıs'a bağlayan gece Hızır günüdür.

*Helyak doğuşu bir yıldızın Güneş ile aynı zamanda doğup battığı zamanı gösterir.
Güneş'in doğumundan hemen önce görülen Sirius yıldızı Nil nehrinin taşımasını işaretçisiydi.Yılın belli zamanlarında taşkınlık yapan Nil Nehri'in gazabından korunmak üzre Mısır'lılar takvimlerini Sirius'un Helyak doğuşuna göre düzenlemişlerdi ve Yaz gündönümüne işaret etmişlerdi.

SİRİUS 
Sirius (Arapça adıyla الشعــــــــــرى اليمانيـــــــــــــــة Şi'ra-yı Yemani ya da kısaca الشعرى Şi’ra) Güneş hariç tutulursa, Kur'an’da adı geçen tek yıldız olup kendisinden Necm (-Arapça’daki anlamı yıldızdır-) suresinde söz edilir. "Şüphesiz Şi’râ (yıldızı)nın Rabbi de O’dur." (53/49)

*Sirius yıldızı göksel kurt olarak bilinir.Türk astral kültüründe demir kazık yıldızı olarak adlandırılır.Türk tasavvuruna göre evrenin direği ve göğün kapısıdır.Soğuk ve sıcağın bu kapıdan geçtiginie düşünülür.
Sirius yıldızı göksel avcı Orion Canis Majör takım yıldızında bulunan Alfa yıldızdır.Büyük köpek Güneşimizin Güneşi tanrısal iletişim kapısı olarak kabul edilir.

RUZ-I HIZIR gününde Hızır ( AS ) tüm dileklerinizi kabul etsin Hıdrellez bayramınız kutlu olsun.Bolluk,bereket, şans,sağlık mutluluk huzur dolu bir yıl olsun.Sevgilerimle 

İlknur KARAKAYA 

#ilknurlaastroloji #Hıdrellez #Hızırgünü

Akrep burcunda Dolunay Makale: Akrep burcunda Dolunay