Değerli Okuyucularım, son zamanlarda siyasi iktidarı en çok zorlayan konuların başında enerji gelmektedir.

Temiz enerji ve enerji konusunda Türkiye’nin temiz enerji uzmanı Güriş’in Türkiye enerjisine katkısından bahsetmek istiyorum.

Güriş; 10 rüzgar enerjisi santralı ve 8 jeotermal santralı ile toplamda 27 yeşil enerji santralına sahip 1131,75 MW Kurulu gücüyle yıllık 8 milyar KWs elektrik üreterek 1.8 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Güriş, milli enerji üretmektedir. Buranın başında da söyleşi yaptığım Sn. Makine Müh. YENEDAR Derneği Başkan Yardımcısı Ali Karaduman bulunmaktadır.

 

Son zamanlarda Aydın ilinde jeotermal rüzgâr güneş enerjileri temininde çok büyük çalışmalar var.

Özellikle doğalgaz m3 fiyatının aşırı yükselmesi sebebiyle AK Partili Kuyucak ve Buharkent belediye başkanları belediye bünyelerinde kendi bölgelerini jeotermal kaynakları ile ısıtmada ve bölgelerinin elektrik ihtiyaçlarını karşılamada güneş enerjisi temini yatırımlarına ağırlık vermişlerdir.

CHP belediyelerinde, İYİ Parti belediyelerinde bu konuda halkın yararına olacak bir çalışma yok diyebilirim.

 

Sadece geçen hafta Efeler Belediyesi meclis gündeminde jeotermal ve güneş enerjisi ile ilgili anonim şirket kurulması yönünde Sn. Fatih Atay’ın çalışma yaptığını gördüm.

CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda bugüne kadar maalesef bir faaliyeti yoktur. Esasında Sultanhisar ve İncirliova çiftlik bölgelerinde jeotermal işletmeciliğine ilk zamanda çok istekli olan Sayın Özlem Çerçioğlu’nun sonradan siyasi sebepler ve etrafındaki beceriksiz, liyakatsiz, kendisine proje üretmeyen A takımı sebebiyle Aydın ili güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve jeotermal enerji projeleri gerçekleşememiştir.

Etrafındaki A takımı maalesef Aydın ilinde hiçbir proje üretip Sayın Özlem Çerçioğlu’nun önüne koymamışlardır. Tabii burada Sn. Özlem Çerçioğlu’nun bu beceriksiz gurubu hala niye etrafında tuttuğu da anlaşılmamaktadır.

 

Bu grup, Aydın CHP’li ve İYİ Partili ilçe belediyelerinin önünde inanılmaz engel durumundadır. Bugün Aydın ili köy durumunda ise onların çok büyük ihmalleri vardır.

    

Sn. Ali Karaduman Hakkında

Ali Karaduman 1981 yılında TED Ankara Koleji’nden ve 1989 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden makina yüksek mühendisi olarak mezun olmuştur.

Yüksek lisans diplomasını “Parabolik Kanal Güneş Kollektörü Sistem Tasarımı ve İnşası” konulu teziyle almıştır.

Güriş A.Ş.’de 1989 yılından itibaren çimento fabrikası, gübre fabrikası, doğal gaz dağıtım sistemleri, ısıl güç santralleri, baca gazı kükürt arıtma tesisi, atık su arıtma tesisi, atık su ve içme suyu dağıtım sistemi, jeotermal, hidroelektrik, rüzgar enerji santrali inşaat-imalat işleri, üretim, montaj ve devreye alınmasında görev almıştır.

Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş.’de 2000 yılından beri genel müdür yardımcısı olarak, ayrıca Güriş’in jeotermal enerji alanındaki grup şirketi olan Gürmat Elektrik Üretim A.Ş.’ de 2006’dan ve enerji alanındaki grup şirketi olan Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.’ de de 2011’den beri genel müdür olarak ve Güriş Holding Enerji Grup CEO'su görev yapmaktadır.

420 MW kapasiteli Doğalgaz Kombine Güç Santralı fizibilite çalışmaları hazırlanarak, ÇED belgesi temin edilerek ve EPDK lisansının G&G Elektrik Üretim A.Ş adına alınarak yatırım aşamasına getirilmiştir.

Türkiye’de en yüksek kapasite ile çalışan 210 MW Germencik-Efeler Jeotermal Santrali yatırımlarının başarı ile devreye alınması ile birlikte 581 MW rüzgar santrallarının yatırımları tamamlanmış ve 104 MW hidroelektrik santralları da portföye ilave edilerek yaklaşık 900 MW kapasiteli 22 santral yenilenebilir enerji sektöründe hizmet vermesi sağlanmıştır.

Yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalarına Türk mühendisliğini kullanarak fizibilitesine uygun yatırımlarına milli enerjimizi destekleyerek devam etmektedir.

Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. jeotermal enerji alanındaki toplam kurulu gücünü 285 MW’a tamamlayacak yeni projelere imza atmıştır.

Ali Karaduman, Güriş Holding Enerji Grup CEO'su olarak bünyesindeki görevine yukarıda izah edilen projeler ile devam etmekte olup jeotermal, rüzgâr ve hidroelektrik santralleri gibi diğer yenilenebilir enerji projelerinin fizibilitelerinin hazırlanması, mühendislik çalışmalarının yapımı, şantiye faaliyetleri ile tesislerin imalat-montaj işlerinin yapılması, devreye alımı ve işletmesi de kendisinin görev tanımları arasındadır.
Evli ve iki çocuk sahibidir.

 

·         Ahmet Gözen

  Ali Bey, enerji tüketimi artarken neler oluyor, özetler misiniz?

 

·         Ali Karaduman,

Günümüzde hızla artan dijitalleşme sonucu veri toplarken kullanılan elektrik soğutma enerji ihtiyaçları daha fazla enerji kullanımına ve daha fazla emisyonun atmosfere salınmasına neden oluyor.

   Yenilenebilir enerji doğal çevreden sürekli tekrar tekrar ulaşım imkânı olan doğal kaynaklardan elde ediliyor. Bu kaynaklar kendiliğinden var olan, zamanla tükenmeyen kaynaklar olduğu için alternatif enerjiler olarak hayatımızda yerini alıyorlar. Yoğun olarak kullanılan kömür, linyit, akaryakıt gibi yakıtlar eğer yenilikçi teknolojiler kullanılmaz ise çevreye kirlilik ve zarar veriyorlar. İşte böyle durumlarda yenilenebilir alternatif temiz enerji devreye giriyor. Ekonomik anlamda sağladığı olumlu etkenler ve süresiz kullanım imkânı sunması sebebiyle tercih ediliyor ve milli enerji oluyorlar.

Yenilenebilir enerjiye yönelme küresel ısınma ve güvenlik içinde son derece önemli. Fosil yakıtlar yüzünden dünya her geçen gün daha fazla kirleniyor.

 Germencik Jeotermal Santralı

·           Ahmet Gözen

              Yenilenebilir enerji kullanımının faydaları nelerdir?

 

·         Ali Karaduman,

 

1.    Kısa sürede yerine konulabilen enerjidir. Bu yüzden kendilerini yormadan insanlar için güç üretebilirler.

2.    Kirliliğe neden olmazlar. Diğer yakıtlara oranla daha temiz kaynaklardır.

3.    Doğal olarak varlığını sürdürdüğü için alternatif ve tükenmeyen bir enerji kaynağıdır.

4.    Milli enerjidir.

5.    Türkiye’nin sürdürülebilir bir gelecek politikasında önemli yere sahip olan yenilenebilir enerji çalışmalarının “Avrupa’nın Yeşil Enerji Düzeni Planı ile uyumlu olması büyük avantaj getirmektedir. Türkiye’de son dönemde artış gösteren yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalar üreticiler için büyük öneme sahip.

Özellikle ülkelerin karbon ayak izine göre karbon sınır vergisi uygulaması açısından Türkiye avantajlı konumda.

Hindistan, Çin gibi ülkelere göre karbon ayak izinin düşük olması,

 Yenilenebilir enerji çalışmalarının her geçen gün artması Avrupa ülkelerine daha kolay ihracat yapılmasına ve böylece ülke ekonomisinin de kalkınmasına katkı sağlayacaktır.

 

6.     Havadaki karbondioksit yüzdesinde artış olduğunda ise karbondioksit gazı ve çekilen ısı mıstarı da artıyor. Bu durum küresel ısınma olarak bilinen toprak ve yüzey sıcaklığında genel bir artışa sebep oluyor.

7.     Temiz enerji:

Güneş, jeotermal, dalga ve rüzgâr enerjilerinden faydalanılmalı. Bu enerjiler tükenmeyerek kendisini sürekli yeniler. Bu nedenle aynı zamanda sürdürülebilir enerji olarak da adlandırılır.

           Bu enerjiler daha az maliyetlidir, çevreye zarar vermezler.      

           Doğalgaz gibi yurt dışından dolar ile satın alınmazlar.

 

8.    Doğanın korunmasına ve doğadan en verimli şekilde yararlanmaya katkı sağlar. Yenilenebilir enerji temiz enerji olmasından dolayı çevreye zarar vermediği gibi ülkemizin enerji alanındaki cari açığını kapatmada da önemli rol oynar.

·         Ahmet Gözen

Yenilenebilir temiz enerji için bundan sonra neler yapılması gerekir?

 

·         Ali Karaduman,

Türkiye, temiz enerji potansiyeli yüksek bir ülke olması sebebiyle bu potansiyel değerlendirilmeli ve lisanslı projelere uzun vadeli yeni teşvik mekanizmaları oluşturulmalıdır. Dünyada bu sektörde değişik teşvik mekanizmaları vardır. Türk yatırımcısının önü açılmalıdır.

·         Ahmet Gözen

Son sözlerinizi alabilir miyim?

 

·         Ali Karaduman

Temiz enerji konusu çok uzun. Ülkemiz ve halkımızı bir nebze bilgilendirmek için bize bu imkânı veren Aydınpost’a ve size teşekkür ederim.