Güzel bir coğrafyası olan, tarihin derin izlerini hala taşıyan yeryüzünün ender yerlerinden biri olan Aydın kentimizden okuyucularımıza merhaba.

Öncelikle yerelde yaşama kültürünü benimseyen bir birey olarak çok önemsediğim bir konuyu ekonomiyi, demokrasiyi ve hukuku içinde barındıran ve temel alan “Yerel kalkınma” konusunu değerlendirelim.

Kalkınma, gelişme, büyüme ve ilerleme bir ülkenin ekonomisinin çatısında oluşan gelişmeleri ifade eder.

Kalkınma  “bindiği dalı kesmeyen ”doğa ile insan arasında dengeli uyumu yakalayabilmektir.

Aynı zamanda adil paylaşımı gerektirir. Nasıl mı?

Şöyle ki;

 Bugünkü nesil ile gelecek nesiller arasında ihtiyaçların karşılanmasında mevcut kaynakları doğayı, insanı çevreyi heba etmeden tüketmeden yönetmektir.

Eğitimden hukuka demokrasiye, barışa, sağlıktan sosyal refaha hayatın her alanında yükselmek ve büyümektedir kalkınma.

Ulusal kalkınmanın kapısının anahtarı da bölgesel ve toplumsal gelişme ile birlikte yerel kalkınmadan geçer.

Peki, son yıllarda hem gelişmiş hem de gelişen ülkelerde oldukça bahsedilen ve güzel sonuçlar doğuran yerel kalkınma anlayışı neyi ifade eder?

Ya da yereldeki insanlar yerel kalkınmayı gelişmeyi ne kadar benimseyip kendi bölgelerinde yörelerinde uyguluyorlar?

Öyleyse

Yerel kalkınma için,

İlk adım kentlerde ve köylerde yaşayan insanların ekonomik ve toplumsal sorunlarının çözülmesi için bir araya gelişilmesi, özgüçlerini birleştirmeleri ve yerel bir topluluğu oluşturmaları şarttır.

“Biz duygusunu, dayanışmayı ve iş birliğini” asla unutmadan birlikte olmalıdırlar.

Hani derler ya bizi biz yapan değerler işte onlardır.

Bu ilkeler ile yerel yönetimlerin, grupların kendi aralarında ya da kamu özel sektör İş birliği ile bölgelerine ve yörelerine ekonomik sosyal kaynakları yönetme fırsatı sunma aşağıdan yukarıya karar verme süreciyle doğrudan halkın ihtiyaçlarının tespit edildiği bir kalkınma anlayışı getirilmelidir.

Köylerin ve kentlerin kalkınması gelişmesi ile bölgeye yeni iş ve fırsat imkânlarının yatırımların sunulması, yerel üreticilerin firmaların artması yöre halkının eğitim ve yaşam tüm sosyal hayat standartlarının yükseltilmesi sağlanır.

Böylelikle yerelde yaşayan halkın yaşam memnuniyeti artırılarak yaşadığı bölgeyi kenti diğer bölgelere ve hatta diğer ülkelerdeki kentlere göre daha çekici ve cazibeli bir hale getirilebilinir...