Yerel yönetimlerin ana iskeletini oluşturan,

Demokrasi okulu inşa eden,

Yerel kalkınmaya gelişmeye liderlik, öncülük yapan Belediyelerin var olmasının temeli Hizmettir..

Bu hizmet ise şehri, İli ve ilçeyi yöneten birimlerin halkın sesini duydukça, sorunlarını ve ihtiyaçlarını giderdikce,çözümler bulduğu ve  yaşam üretim alanlarını ihya ettiği sürece var olmaya devam eder.

Aynı zamanda,

Belediyelerin yöresinin mevcut ekonomik yapısını, sosyal- kültürel ilişkilerini ve siyasi eğilimini doğru okudukça, konforundan, keyfinden ve rahatından vazgeçtiği sürece, hakkı, hukuku koruduğu ve toplumda kardeşliği benimsediği sürece mutlaka başarılı ve becerikli bir belediye olunur.

Belediyelerin görevleri ise kendi idari sınırlarında ki bölgenin ekonomik ve sosyal hizmetlerini yapmak ve yaptırtmaktır.

Belediyeler sadece çevre, alt yapı, üst yapı, park, imar, denetim gibi hizmetlerin dışında da yerel kalkınmaya liderlik yapması beklenmektedir.

Yukarıda ki hizmet alanlarının hepsi de çok önemlidir.

Misalen, Allah’ın rahmeti ve bereketi olan yağmur yağdığında sokağa çıkmak bir işkenceye ya da bir afete dönüşmemelidir!!

Öyleyse şimdi bir soru geliyor;

Belediyelerin yerel kalkınmadaki rolü nedir?

Öncelikle yöresinde ekonomik gelişmeyi, büyümeyi harekete geçirmesi gerekir.

Bunun için de en başta insanını, doğal kaynaklarını, sermayesini ve teknolojisini iyi bir yönetim anlayışı ile yürütmesi gerekir.

Yani yeterli alt yapıyı sağlayarak fiziki ve teknik kent planlamasını, mimarisini çizerek, yatırımları ve girişimleri teşvik ederek, yeni iş alanlarının yaratılmasın da öncülük ederek, refahı arttırarak katkı sağlamalıdır.

Toplumda dayanışma, gönüllülük, eşitlik, ortak yaşam gibi değerleri yerleştirerek, paylaşarak ortak hareketi özendirmesi gerekmektedir.

Hesap verebilir, şeffaf bir yönetim anlayışı ile siyasi bir yapı oluşturmak, şehrin insanını siyasi kararlarda bilgilendirmek, ilgilendirmek suretiyle yöredeki demokrasiyi daha katılımcı bir şekilde yaygınlaştırması da önemli bir husustur.

Yöre halkının din, dil, ırk ve kültürel bağlarını yakınlaştırmak, sosyal-kültürel ilişkilerini geliştiren ve zenginleştiren politikalar uygulamak ve öncülük etmek de farklılıkları keşfeder. Bu yaklaşım ise belediyeye bir vizyon katar..

Yani dünya ile iletişim kurmak, entegre olmak ve evrensel gelişmeleri izlemek...

Ayrıca şehir de yaşayan ve hizmet sunan tüm paydaşların yönetime aktif katilimi sağlamakta çok önemlidir. Yani “Birlikte Yönetim” anlayışını benimsemesi, şehirdeki fiziksel, kültürel ve ekonomik alanlarda hizmet sunan tüm kurum ve kuruluşların dahil edilmesi de belediyenin başarısını ve becerikliliğini etkilemektedir.  

Bu anlamda becerikli bir belediye çevre, ulaşım, sağlık, refah, yaşam, gençlik, kültür, sanat, eğitim, turizm alanlarında hizmet eden projeleri uygulayarak kentine, yöresine, değer katan ve tüm canlıların tercih ettiği bir yaşam alanı sunmalıdır.

Kısaca,

 Becerikli bir belediyenin  yeterli ekonomik kalkınmasını gelişmesini gerçekleştirmeden, sosyal kalkınmasını sağlanamayacağı, kültürel zenginlikleri fark edemeden siyasi kalkınmasını oluşturamayacağı hususu önemle unutulmamalıdır..