Türkiye’nin ister sağından ister solundan Türküyle, Kürdiyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle, Zaza’sıyla, Romanıyla, Alevi’si ve Sünni’si ile Müslümanı, Musevi’si ve Hristiyan’ıyla, inananı, inanmayanı, zengini, fakiri, bileni, bilmeyeni, kadını, erkeği, yaşlısı ve çocuğuyla, tüm farklılıklarımızla gür bir orman gibi kardeşçe, insanca, özgürce yaşamaya ihtiyacı var!

Yarının Türkiye’sinde yeniden güvenerek hayata gülmeyi, umutla, heyecanla, aydınlık günlere doğru yol almayı bekleyenler var.

Toplumun, kardeşliğe ve birleşmeye yani bir bütünün parçalarını yeniden birleştirmeye ihtiyacı var.

“Sen niye yan yana oturuyorsun?” demeye inanın lüzum yok.

İnandırıcı, samimi bir dile ve anlayışa ihtiyacımız var, onu bunu hain terörist ilan etmeden muhalifi boğmadan, düşüneni öldürmeden, üreteni yakmadan yeniden adalet, hukuk, demokrasi ve ekonomi diyen kalkınmayı harekete geçiren güçlü bir Türkiye ihtiyacı var.

Tüm kararlar da tek bir yönetim anlayışından, otoriter bir siyaset alanından uzaklaşıp çoğulcu demokratik gençlerin ve kadınların daha fazla temsil edildiği dengeli ve denetimli güçlü bir meclise ihtiyacı var.

Artık iyi olan bir şeylerde var bugünlerde,

Birbirine benzemeyenlerin, farklı düşünenlerin,  hayatı anlama gözlüklerinde ayrı bakanların temel değerlerde bir araya gelerek herkes için bir şeyler söylediği bir Türkiye var.

6 Farklı ideolji,6 ayrı lider,6 farklı organizasyon ve 6 farklı siyasi kurum.

Siz buna ister istişare deyin ister ortak akıl ya da konsensüs diyebilirsiniz

İşte bu siyasi oluşumlar toplumun kanayan yaralarına merhem olmaya toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunlarımıza kökten çözüm bulmaya geldikleri iddiasında bulunuyorlar.

Demokrasi nizamına inanmayanlara göre “ayrılırlar, bölünürler, kırılırlar, beceremezler” diyenlere inatla her türlü farklılığa rağmen geleceğin siyasal sistemini yeniden inşa etmeye adayız diyorlar.

Yarının Türkiye’sinde Milletin selameti için, geleceğin siyasetini ve beklentilerini yönetmek arzusuyla yola çıkan bu siyasi oluşumlar 30 Ocak günü Ortak Politikalar Metni yayınladılar.

Mutabakat oluşturmak şartıyla mutabık kalarak oluşturulan bu metin oldukça kapsamlı ve nitelikli gözüküyor

Millet ittifakının tüm bileşenlerinin oluşturduğu bu Ortak Politikalar Metininde 9 ana başlık ve 2300 maddeden oluşan sorun alanlarımıza yönelik çözüm önerileri var.

Bu 9 ana başlığa göre;

Hukuk, adalet ve yargı, kamu yönetimi, yolsuzlukla mücadele, ekonomi ve istihdam bilim ve dijital, sektörel politikalar, eğitim ve öğretim, sosyal politikalar, dış politika ve göç politikaları üzerine iktidarın hatalı politikaları kaldırıp daha nitelikli iyileştiren politika ağı oluşturmak.

Tabi ki, politika yazmak kadar önemli olan bir gerçek var

Bugünkü iktidarın adayı ve yönetimi belliyken, Muhalefetin seçilebilecek adayının kazanabilecek ve bu ortak politikaları hayata geçirebilecek uygulayabilecek kapasiteyi elde etmesidir.

Asıl mevzu şu ki,

İkliminin nasıl değişeceği ve yeni bir baharın nasıl geleceğidir...