Milleti Yaşat ki, Devlet Yaşasın..

Devletin varlığı,

Toprak, İnsan ve Egemenlik unsurlarından oluşur.

Toprağımız, insanımız yani DEVLETİMIZ  çok kıymetlidir.

Devletimizi Yöneten tüm birimlere ve bireylere sesleniyorum !!!

Toplumsal ve ekonomik sorunlarımıza odaklanalım, doğal afetleri,siyasi,sosyal ve mali sorunlarımızı  çözelim, basiretsizliği ve beceriksizliği asrın felaketlerine kadere yüklemeyelim .

Memleketin güzel  manzaralarını görelim Artık!!

Bugünün Siyasetinde Yarının  Tarihini  Milletçe Yazalım...

***

Türkiye’de,

Afetlerle mücadele konusunda Osmanlı’dan günümüze çeşitli adımlar, düzenlemeler yapılmasına rağmen afet yönetiminde güçlü, dirençli, hazırlıklı bir sistemin olmadığı gözlenmektedir..

Afet yönetimi sisteminin daha iyi işler hale gelmesi için yasal ve yönetsel yapının yeniden oluşturabilmesi kapsamında, Bendeniz  bir Kamu politika Uzmanı olarak kamusal çözüm önerilerini politika alanında değerlendirdim. (Naçizane)

·         Ulusal refah için yeni bir zemin, kamu  sektörünü yeniden şekillendirecek değişim ve dönüşüm trendini yakalaması gereklidir.

·         Afet yönetimindeki mevcut kurumların kapasitesinin geliştirilmesi için teknik alt yapı, insan kaynakları, yönetim kültürü, mali kaynaklar şartlara uygun tasarlanmalı esnek bir örgüt yapısı benimsenmelidir.

·         Afet yonetiminden sorumlu merkezi ve yerel yönetimler sivil toplum örgütleri ve halk arasında koordinasyon, iş birliği geliştirilmeli uluslararası iş birliklerinde daha fazla önem verilmelidir.

·         Afetlere hazırlık ve risk azaltma konusunda toplumsal farkındalık oluşturulmalı ve bilinçlendirilmelidir.

·         Afet bilgi sistemlerinin, teknolojilerinin (erken uyarı sistemi) coğrafi bilgi sistemleri ile uyumlulaştırılmalı, veri  konusunda kayıtlanma envanter bilgi sistemini yi yöneten kamu kuruluşları  olmalıdır.

·         Risk azaltmanın imar yapı ve yerleşim güvenliğine yönelik tüm teknik standart ve şartnameler her türlü Afet bilgi sistemleri ve alt yapı izleme, takip ve denetim süreçleri mali alt yapı, personel alt yapı, mevzuat, eğitim, toplumsal davranışlar gibi geniş bir çerçevede değerlendirilmesi gerekilmektedir.

·         Kamu düzenlemesi, izin, yasaklar talimatlar aracılığıyla değil, toplumsal davranışların yeniden düzenlenmesi sosyal etkinin daha iyi anlaşılması sağlanmalıdır.

·         Tam vaktinde bir kamu hizmeti için çözüm sağlamayı beklerken, imkan sağlayan kamu kuruluşlarını oluşturmak.

·         Yerel yönetimler risk azaltimi konusunda projeler ile teşvik edilmeli, özendirilmeli, kaynakları artırılmalı yerel afet personeli, itfaiye personeli sürekli eğitim ve tatbikatlarda hazır bulunmalı, imar konusunda (yapı ruhsatları vb.) yerel yönetimlerinin görevlerini tam olarak yapması sağlanmalıdır.

·         Tüm kentlerde afet türlerine göre afet master planları hazırlanmalıdır. Afet riski az olan şehirlere bölgesel lojistik merkezleri kurulmalıdır.

·         Afet mevzuatı ile imar planlama mevzuatı uyumlaştırılmalıdır. Kent planlaması yapılmalıdır. Özellikle tarım arazilerine,batakliklara,yeşil  park alanlarına  yapılaşmaya son verilerek siyasal rantın önüne geçilmeli. Afet  toplanma alanları ve acil toplanma alanlarında yapılaşmaya izin verilmemelidir. Kamusal büyük açık parklar toplanma alanları olmalıdır.

·         Kentin afet sonrasında hiç yardım ulaşamaması gibi bir durumda kenti besleyen toprak, su ve gıda alanlarını iyi muhafaza edilmesi gerekir. Uzun süre barınma sağlayacak alanlar gerekebilir. Kent meydanına yakın butik küçük hastanelere ihtiyaç duyulabilir.

·          Afet yönetimiyle konusunda uzmanların ilgililerin, bilim insanlarının oluşturduğu deprem konseyi komitesi acilen kurulmalıdır. Afet yönetiminde disiplinlerarasi çalışma yöntem ve ilkeleri uygulanmalıdır..  

·         Merkezde ve yerel afetlerde görevli olan işleyiş örgüt kültürü personel ve kapasiteleri farklı çok sayıda kurul arasında koordinasyon eksikliği giderilmelidir. Zarar önleme hazırlık ve müdahale operasyonlarının koordinasyon eksikliği gidermeye yönelik yapılacak adımlar oldukça önem taşımaktadır.

·         4708 sayılı Yapı denetim kanununu içerik uygulama ve denetim konuları  açısından toplumsal  fayda gözetilerek kamusal alanda liyakatli kadrolarla etkin bir şekilde uygulanmalıdır

·         Afet veri konusunda kamu gözetimi, usulsüzlüklerin tanımlanması ve tedbir alınması gereklidir.

Not:(( 1999'da  Gölcük  Değirmendere  depreminde yıkımın  büyük travmasını yaşamış  biri olarak, çocukluğumun geçtiği  şehrin ekonomik ve sosyal çöküntüsünü uzun yıllar kaldıramadığını da gördüm. Bizler çocuklarımızın geleceğini depremle yıkılmasına izin vermeyelim)