Her birey yaşamını ekonomik olarak devam ettirebilmesi için belirli bir gelir düzeyine sahip olması gerekir.Insanlar eğitim ,sağlık ulaşım, güvenlik  gibi olanaklardan yararlanırken topluma karşı borçlanır. Bu borcun ödenmesinin yolu da çalışmak ve istihdama katılmaktır.

İstihdam, Üretim faktörlerinin (emek, sermaye, doğal kaynaklar, girişimci) üretime yönlendirilmesi veya gelir sağlamak için  çalışması/ çalıştırılmasıdır.

İstihdamın  merkezinde insan vardır!!

İstihdam kişiye ekonomik bir kaynak sağlarken bir yandan da toplum içinde öz saygı yetisini kazanmasına olanak sağlar.

Ekonominin insan kaynağının somut biçimi ise işgücüdür.Isgücu ekonomik etkinliği olan bir olgudur. Bir ülkede yaşayan çalışma çağında (15 yaş ve üzerinde) olan istihdam edilenler ile işsizlerin toplamı işgücünü oluşturur.

Türkiye genelinde 15 yaş ve yukarı yaştaki işsizlerin sayısı geçmiş yıllara kıyasla daha da artmıştır.

İşsizlik oranı resmi rakamlara göre % 11.2 seviyesindedir.

Genç işsizlik oranı % 22 ‘nin üzerindedir.

İstihdam edilenlerin oranı % 46.6 iken, İşgücüne katılma oranı % 52 ‘ nin üzerindedir.

Kadın istihdamı %29.1, kadın işgücü katılma oranı da % 34.1 dir.

Yani ,temel iş gücü göstergelerimiz şöyle diyor;

Toplam 64 milyon çalışabilecek insan gücümüz var. Bunun  sadece 33 milyonu işgücüne katılabiliyor!!

33 milyon işgücümüzün 22 milyonu erkeklerden,11 milyon kişisi ise kadınlardan oluşuyor.

Oysaki,

Kadınlar bu ülkede nüfusun % 49.9  oluşturturken

Ekonomiye katılmada, büyümeden pay almada  istihdam edilmede oldukça yetersiz bir oranda temsil edilmektedir.

Yerel istihdam verilerine baktığımızda,

Bölgenin ve Aydın ilimizin istihdam oranın Türkiye ortalamasının üzerinde, işsizliğin ise ortalamanın altında olduğunu görmekteyiz.

Aydın, Denizli ,Muğla  illerinde işgücüne katılma oranı  % 56 seviyesinin üzerinde iken,

İşsizlik oranı ise % 10 civarındadır.

Aydında iş gücü piyasası sektör olarak en fazla  Imalat,Toptan  ve Perakende  Ticaret,Turizm, İnşaat ve  Eğitim alanlarında   faaliyet vermektedir.

Kadın istihdamının yoğunlaştığı sektörler ise İmalat ve Ticaret ,Eğitim, Turizm ve Sağlık Hizmet alanlarında erkek çalışanlara göre daha fazla kadın çalışan olduğu gözlenmektedir.

Genç ve dinamik nüfusa sahip, Eğitim düzeyi oldukça yüksek ve bir Çok üretim potansiyeli  mevcut olan bölgemizde ekonomik büyüme  ve istihdam olanakları oldukça  yetersizdir.

Bölgede istihdamın artırılması ve korunması için yapılması gereken bazı öncelikler ise şunlardır;

Birincisi, ekonomideki belirsizliklerin ortadan kaldırılması ve yatırımcının önünün açılması, yeni iş fırsatlarının piyasaya sunulması, yatırımcıya mali ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması,

Kamu ve özel işbirliğinin sağlanması, Vergilendirmenin daha adil olması,Mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve planlanması  

Girişimcinin kapasitesinin artırılması için malı güvenliğin ve kredi teminatının sağlanması

Is gücüne katılanların çalışma koşullarının iyileştirilmesi..

Aslında en önemli istihdam attıran önceliğin ise toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı toplumsal farkındalığın oluşturulmasıdır..