Enerji iş yapabilme yeteneğidir,

Yoktan var, vardan yok edilemeyen, fakat dönüştürülebilir  ve ekonomiye kazandırılabilir bir kaynaktır.

Günümüzde yaşanan  teknolojik gelişmeler ve artan nüfus ile enerjiye olan  ihtiyacımızda artmıştır.

Enerji kaynaklarının keşfedilmesiyle dünya da bir çok  ülke ve bölgenin kaderi değişmiş, uluslararası rekabetin merkezi haline gelmiş ve çatışmaların savaşların yuvası olmuştur.

İşte bu yüzden

Enerjinin varlığı, üretimi, verimliliği ve tasarrufu enerji ihtiyacının karşılanmasında oldukça önemli olmuştur .

Özellikle enerji fakiri  dışa bağımlı ülkeler için.

Son zamanlarda yaşanan küresel ekonomik ve pandemik kriz sonrasında daha derinleşen  sorunlarımız arasına bir de enerji krizi eklenmiştir

Dünyanın bir çok ülkesini etkileyen, fosil yakıt olarak bilinen kömür, doğalgaz, petrol gibi enerji yakıtlarının fiyatları çok ciddi artarken,

Yükselen enerji fiyatlarının tüketiciye nasıl yansıtılacağı ve nasıl bir bedel ödeneceği konusu ise vatandaşı şok etmiştir

Esasen ülke ekonomisinin gücü ve hazinenin yeterliliği bu şoku  atlatmakta yeterli olabilmelidir demeliyiz.

Ülkemizdeki enerji kaynaklarımıza baktığımızda,

Malesef ki yetersizlik ve dışa bağımlılık görmekteyiz

Doğal gaz   ihtiyaçlarımızın büyük bir bölümü ithal ediliyor, tüketilen enerjinin yüzde 26’sını doğalgaz’dan karşılanırken, elektrik üretiminin yüzde 40 yine doğalgaz'dan karşılanıyor

Doğal gaz ihtiyacını karşılayamadığı yani yetersizlik durumunda ise LNG tanker gemileriyle sıvılaştırılmış doğal gaz alımını gerçekleştiriliyor.

Türkiye enerji ihtiyacını Rusya, Iran, Azerbaycan, Nijerya ve Cezayir gibi ülkelerden karşılayan enerji fakiri bir ülkedir.

Bu ülkelerle yapılan doğal gaz ithalat sözleşmelerinin bu yıl vadesinin dolmasının da eskisiyle enerji arz güvenliği sorunu ortaya çıkmıştır.

Enerjide yaşanan sıkıntılar, enerji yoğun sektörleri, üreticileri etkisi altına alırken ekonomideki girdi ve çıktıların maliyetlerini artırmış bu da faturaları bir hayli kabartmıştır.  

Bu sebeple de iflas eden, üretimi durduran üreticiler havlu atarken bir çok sektörde adil olmayan rekabet ortamına girmiştir.

Sonuç olarak,

Konutlarda, fabrikalarda, iş yerlerinde ve her yerde elektrik ve doğal gaz faturaları artıyor,

Üretici de tüketicide bir an önce çözüm bekliyor

Ve bedelini de yine VATANDAŞ ödüyor...