banner158

Efeler Belediyesi’nin Elmasları

Belediyelerin personel rejimi kanunlarla belirlenmiştir. Belediye Kanunu ile; Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Yönetmeliği personel rejimi için esas belirleyicidir. Belediyeler Norm Kadro Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uymak, bütçesinin en fazla %30’unu aşmayan personel gideri harcamak zorundadır. Böyle olunca belediyeler belirli bir personel rejimi uygulamak, kaynaklarını ona göre kullanmak zorundadır.

Belediye personeli, belediye hizmetlerinin ve politikalarının hayata geçmesinde çok önemli işlevlere sahiptir. Bu nedenle belediyelerde nitelikli bir kamu hizmeti verilebilmesi için; belediye personel sistemi dikkate alınmalı ve topluma karşı bu büyük sorumluluğu, bilinçli şekilde hayata geçirmenin yollarını aramalıdır. Özellikle sanayinin ve buna bağlı diğer sektörlerin gelişmediği Aydın gibi illerde yaşanan iş bulamama sorunu belediyeleri oldukça zorlamaktadır. Bu işsizlik sorununun tek iyi yanı personel bulma sıkıntısı yaşanmaması olsa da belediyelerin üzerinde büyük bir baskı oluşturmaktadır. Özellikle bu sorun nedeniyle belediyeler kadrolu eleman yerine sözleşmeli statüde çalışan taşeron işçileri tercih etmektedirler. Ayrıca hizmetlerinin önemli bir kısmını şirketler üzerinden yürütmeye başlayan belediyeler personel rejimlerinde daha rahat davranabilmekte, bu durum ise işe almada partizanlık kriterini öne çıkarmaktadır. Ayrıca birçok belediyede olduğu gibi bizim belediyelerimizin çoğunda da kadronun büyük bölümünü bu sözleşmeli çalışan elemanlardan oluşmaktadır. Bu sistem ne kadar yanlış olsa da o kadar çok tercih edilmektedir. Elbette bu tercihin sebeplerinden birisi de belediye başkanlarının personel rejimi konusunda rahat davranma isteğinden kaynaklanmaktadır.

Belediye başkanlarının basında yayınlanan söylemlerine bakarsanız hemen hemen hepsi eleman yetersizliğinden, işlerin bu nedenle yetiştirilememesinden falan söz ederler. Onlara göre daha fazla personele ihtiyaç vardır. Ama bazı belediyeler bu sorunu aşmışlar, birçok işi az sayıda kişiye yaptırarak personel tasarrufuna gitmişlerdir. Efeler ilçesinde yaşadığımıza göre en iyi örneğimizi yine Efeler Belediyesi’nden verebiliriz. Efeler Belediyesi’nin teşkilat şemasına baktığınızda durumu net olarak görebilirsiniz. Bu şemaya göre Efeler Belediyesi’nde bir Başkan Yardımcısı görev yapmaktadır. Efeler ilçesinin yarısı kadar, hatta daha az nüfusa sahip ilçelerde daha fazla başkan yardımcısı görev yapmaktadır. Nazilli, Söke ve Kuşadası belediyelerinde tam beşer başkan yardımcısı, Didim Belediyesi’nde ise üç başkan yardımcısı görev yapmaktadır. Demek ki bir başkan yardımcısı beş başkan yardımcısının işini yapabilmektedir.

Efeler Belediyesi’nin aynı teşkilat şemasına baktığınızda toplam 22 müdürlük görürsünüz. İlçe belediyeleri içerisinde Norm Kadro Yönetmeliği esasları doğrultusunda en fazla müdürlüğe Efeler Belediyesi sahiptir. Diğer belediyelerin müdürlük sayıları daha düşüktür. Ama burada ilginç olan Efeler Belediyesi’nde bazı müdürlerin birden fazla müdürlüğe bakarak “elmas” gibi parladığını görebilirsiniz. Bunlardan dört müdürlüğe Bakan Bilge Ozan, üç müdürlüğe bakan Eralp Atay ve iki müdürlüğe bakan Muharrem Aslan öne çıkmaktadır. Bu üç müdür arkadaş ve başkan yardımcısı arkadaş görevlerini gayet iyi yapmaktalar, ancak verimli olmaları pek mümkün görünmemektedir. Atalarımız konu ile ilgili olarak; “Bir koltukta iki karpuz olmaz demiş. Ama günümüzde Efeler Belediyesi’nde görüldüğü gibi az personel ile çok iş yapılabiliyormuş. Yeri gelmişken üzerlerinde bu kadar yük ve sorumluluk varken görevlerini başarı ile yapan müdürleri ve başkan yardımcısını kutluyoruz.

Sonuç olarak, bu müdürler ile birlikte belediyenin tek Başkan Yardımcısı Özgür Alkaç Efeler Belediyesi’nin elmasları olmayı hak etmişlerdir. Elbette bu konuda insiyatifi elinde bulunduran Belediye Başkanı Fatih Atay’ın bir bildiği vardır. Neden böyle bir personel rejimi uygulandığı konusunda çeşitli görüşler olsa da bu sistem Başkan Fatih Atay’ın kadrosuna güvenmediğini, her işi kendisinin yapmak istediğini göstermektedir. Personel ile başkan arasında güven sorunu varsa orada işlerin çok iyi yürümesi mümkün değildir. Umarım Başkan Fatih Atay’ın bildiği ve uyguladığı sistem Efeler halkının yararına sonuçlar verir, Efeler halkı bundan zarar görmez. Bizim tek istediğimiz Efeler halkının hak ettiği hizmeti alması. Yoksa Efeler ilçesinin büyük bir köyden farkı kalmayacaktır. Bizden söylemesi.

“Mağrur muzafferi kendi saadeti yıkar.” (Friedrich Schiller)