1980 Askeri darbesi sonrası hazırlanan Anayasanın bir çok maddesi değiştirilmiş olmasına rağmen hala  darbe Anayasası demek ne kadar doğru bir tanımlama tartışılır. 

Toplum uygulanmayan Anayasa için yeni bir Anayasa yapılmak istenmesini sorguluyor. 

22 Yıldır iktidarda olan AK parti hazırlamış olduğu Anayasa değişiklikleri bir çok Anayasa maddesi değiştirilmiş en son yapılan Anayasa değişikliği sonrasında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kabul edilerek devletin kurumlarını yeniden şekillendirildiği unutulmamalıdır. 

Her seçim öncesi gündeme gelen Anayasa değişikliği istemi partilerin tek başına yeterli sayıya ulaşamadığı için ortak, uyum içerisinde bir araya gelerek anlaşılamamış olmasından her yeni değişiklik beklentilere cevap veremediği için bu dönemde yine gündeme getirildi.

Cumhurbaşkanı seçilmek için % 50+1 kuralı yerine güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş isteği Cumhur ittifakının dağılması için bir adım olarak da değerlendirilebilir. 

Toplumun büyük bir bölümü tarafından Anayasanın ilk dört maddesinin, tartışılması değiştirilmesi istenmediği gerçeğini kabul ederek bir birliktelik olması halinde yeni bir Anayasa yapılması bu Anayasanın mecliste kabul edilmesi bugün ki meclis tablosuyla çok mümkün görülmüyor. 

Anayasanın ilk dört maddesinin dokunulmazlığı konusunda toplumsal bir uzlaşı oluşturulmadan yeni bir Anayasa yapılması mümkün olmayacağı kesin. 

Bu yüzden Mecliste grubu bulunan partilerin her birinin taleplerini karşılayacak bir Anayasa yapmak hiçte kolay olmayacağı için toplumsal uzlaşı ile hazırlanmış ve Anayasa tartışmalarını sonlandıran bir Anayasa yapılması bugün ki siyasi yelpazede başarıya ulaşması çok zor görünüyor. 

Özgürlükçü, Demokratik, temel hak ve hürriyetlerin uygulanmasını kapsayan bir Anayasa herkesin istediği bir Anayasa olmakla birlikte bu konudaki tanımlamaların herkes için farklı anlaşılması ortak uyumu zorlaştıran önemli bir detay olduğunu da unutmamak gerekir.

Toplumun en önemli beklentilerinin başında olan siyasi partiler yasası ile seçim yasasının değişmesi mutlak ele alınarak daha demokratik çoğulcu katılımı kolaylaştıran değişiklikler içermelidir. 
Bu toplum adına önemli bir konu olmasına rağmen siyasi partilerin bu konuda çok istekli olmadıklarını verdikleri sözleri yerine getirmediklerinden dolayı biliyoruz.

Toplumun büyük bir kesiminin rahatsız olduğu Türk Vatandaşlık tanımının anlaşılır hale getirerek herkesin kolayca Türk Vatandaşı olma şartlarını ağır koşullara bağlanması hepimizin beklentisidir.

Siyaseyetin hiç bir şekilde müdahil olmadığı "olamayacağı" bir Adalet sistemi, üniversitelerde özgürlükçü yönetim sistemi, STK ve Sendika temsilcilerinin seçilme ve görevde kalma sürelerini kapsayan değişiklikler, Büyük Millet Meclisinin yetki ve görev tanımlarının yeniden düzenlenmesi gibi önemli beklentilere de cevap verebilecek bir Anayasa yapılması istenmektedir.

Cumhurbaşkanın tek yetkili olarak karar alma, uygulama konusu mutlak gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi ve meclisin denetimine açılması gerekmektedir.

Anayasa mahkemesi kararlarının tartışma konusu olmaktan çıkartılarak, verilen kararların itirazsız olarak uygulanması toplumda ki hukuk sistemine olan güveni artırılması temin edilmelidir. 

Her kesimin ihtiyaçlarını karşılayacak, ülkenin birlik ve beraberliğini tesis edecek bir Anayasa hazırlanması hepimizin beklentisi olduğu gibi  "siyasi partilerin, STK ve üniversitelerin" görüşleri alınarak hazırlanması kıymetlidir.

Her zaman olduğu gibi taktir okuyucularındır.

Emanetçi genel başkanların partileri Makale: Emanetçi genel başkanların partileri