Değerli okuyucularım, bildiğiniz üzere, Aydın Tekstil Parkı’nda hayata geçirilecek projenin müteahhiti Mimar Etem Ülkütaş’dır.

Parkın içindeki fabrika binaları, ağaçlar, tüm eski eserler kayıt altına alınmıştır. Projenin aslına uygun yapılabilmesi için İzmir Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’na onaylatılması gerekmektedir. Bu süreç, projenin gerçekleştirilmesi işini üstlenen ETM Mimarlık’ın sorumluluğundadır.

Bu yazımda, projesi ETM Mimarlık’ın sahibi Ehem Ülkütaş’ın, şirketine ihale edilen Aydın Tekstil Parkı’ndaki görevini irdelemek istiyorum.

Bu bağlamda, Etem Ülkütaş ve Özlem Çerçioğlu’na bazı sorular yönelteceğim.

  

 

1.    İhalesi yapılan Aydın Tekstil Park projesinin yapım ihale bedeli ve muhammen bedeli hangi kriterlere göre belirlenmiştir? Bu projenin ihalesi açık ihale ilanıyla mı, yoksa üç mimarlık firmasından teklif alınarak 21-b yöntemiyle mi yapılmıştır?

2.    Aydın’da birçok mimarlık ofisi varken, eğer açık ihale yapılmamış ve 21-b ihale yöntemi tercih edilmişse, hangi mimarlık ofislerinden teklif alınmamıştır? Neden açık ihale süreci yürütülmemiştir?

3.    Aydın Büyükşehir Belediyesi, ETM Mimarlık’a proje bedelinin dışında ne kadar para ödemiştir? Projenin geç tamamlanmasının sebeplerini açıklar mısınız? Belediye, ETM’ye geç ödeme nedeniyle ayrıca başka bir ödeme daha yapmış mıdır?

4.    İzmir Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu, projeyi onayladıktan sonra projeye ilişkin inşaat keşiflerinin ve müteahhittin istihkakının hazırlanması talebinde bulunmuş mudur?

5.    Proje müellifi olarak Aydın Tekstil Park içindeki caminin yıkılarak yerine bekçi kulübesi yapılmasını neden istediniz? Ekleri de bulunan tuvaletlerin yıkılmasına neden göz yumdunuz?

6.    Anıtlar Yüksek Kurulu’yla herhangi bir ilişkisi olmasa bile, 50 yıllık bu caminin yıkılmasının örfümüze, adetlerimize ve dini inançlarımıza uygun olduğunu mu düşünüyorsunuz? Sizin İslami düşünceniz yok mu? Piriniz Mimar Sinan birçok cami inşa etmişken, bu mabedin ve eklerinin yıkılmasına nasıl olur verdiniz; bu binaların muhafaza edilmesini neden istemediniz? Yerleşke projesi hazırlanırken camiyi neden yok saydınız? Gerçekten İslam’la hiç mi bağınız yok?

7.    Anıtlar Yüksek Kurulu’na tasdik ettirdiğiniz projede caminin yerinde gece kulübü ve içkili lokanta planları bulunmazken, hali hazırda burada birkaç içkili lokanta açılmasına proje mimarı olarak neden müsaade ediyorsunuz? Kurula onaylattığınız projede gece kulübü, içkili lokanta var mıydı? Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bu konuda itirazınızı yazılı olarak ilettiniz mi?

8.    Anıtlar Yüksek Kurulu’nun kayıtlarında yer almadığı için caminin yıkılmasına onay verdiğiniz ifade ediliyor. Cami imamı ve müezzini, Özlem Çerçioğlu’nun camiyi yıkmaya teşebbüs ettiğini iddia etmişlerdir. Özlem Hanım akıllı bir kadındır. Acaba, proje mimarı olarak siz mi “Efendim burası Anıtlar Yüksek Kurulu’nda kayıtlı değil” dediniz?

9.    Durum böyleyse, onay aldığınız projenizde Kurula kayıtlı kaç içkili lokanta ve gece kulübü vardır; söyler misiniz?

10.  Aydın Tekstil Park’ı Anıtlar Yüksek Kurulu’na tasdik ettiren şehrimizin çok değerli mühendisi Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Aksu “Burada meyhane, gece kulübü yoktu. Yapılan yanlış; hatta ağaçlar kesildi” demiştir. Sayın Aksu’nun iddialarıyla ilgili ne söylemek istersiniz?

11.  Siz burada ağaçları kestirip bu ağaçlar üzerine saçma sapan heykeller koydunuz. Peki, Aydın’ın efelerinin, Kurtuluş Savaşı’nın liderlerinin heykellerini niye koymadınız? Sizde ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanının ekibinde Aydınlı şuuru, milli şuur olmadığı bu heykellere müsaade etmenizden anlaşılmaktadır. Anıtlar Yüksek Kurulu’nda bu heykellerin kayıtları var mı?  

12.  Sayın Çerçioğlu’nun A takımında tek Aydınlı yok. Bundan dolayı, ekipte Aydınlılık şuurunun olmaması da gayet normal. Aynı şekilde, sizde de bu şuurun esamesi bulunmamaktadır. Projeye meyhane, gece kulübü yerine neden bir Kuvayi Milliye Müzesi dahil etmediniz?

13.  Aydın Efeler İlçesi’nin bu noktasında, Adnan Menderes Üniversitesi’nin 30 bin öğrencisinin bulunduğu bir bölgede gece kulübü, meyhane açmak mı önemli, yoksa Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın açtığı, Rahmi Kışlası’ndaki 250 dönüm üzerine kurulu yaklaşık 100 bin metrekarelik kullanım alanlı kütüphane gibi bir kütüphane inşa etmek mi daha önemli? Proje müellifi olarak buna neden müsaade ettiniz?

14.  Proje müellifi olarak meşhur bir köftecinin burada bir şube açması için olumlu görüş verdiğiniz söyleniyor; bu iddia doğru mudur?  

15.  Projesini hazırladığınız ve birim fiyatlarını belirlediğiniz bu ihalenin uygulama aşamasında neden birim fiyatlarını değiştirdiniz? Bu değişikliklerle müteahhit firma ekonomik bir fayda sağlamış mıdır? Örneğin, dış duvar inşası ve klimalar için belirlenen birim fiyatlar neden değişti?

16.  Bu değişiklikler sebebiyle ihaleden sonra 3 kere 21-b yöntemiyle ihaleye gidildi. Bu konuda Özlem Çerçioğlu’nu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri mi, yoksa siz mi yanılttınız?  Müteahhittin ilk keşif bedelini niye değiştirdiniz?

17.  ETM Mimarlık’ın sahibi olarak Etem Ülkütaş, beni neden mahkemeye verdiniz?

ahmet gözen b1

ahmet gözen b2

ahmet gözen b3

Siz sözünde durmayan, verdiği sözü yerine getirmeyen birisiniz. Ben sizin için 11.07.2022 tarihinde www.aydinpost.com’ da yazdığım köşe yazımda aynen aşağıdaki ifadeleri kullanmıştım:

Değerli Okuyucularım, Aydın Tekstil Park projesinin müteahhidi ve proje kontrolörü Sayın Etem Ülkütaş’la telefonda konuştum. Bayramdan sonra projeyle ilgili olarak bana röportaj verecek. Ayrıca, Aydın Tekstil Park projesi müteahhitlik yetkilisi Sayın Özgür Gönül’le telefon üzerinden irtibat kurdum. Bu projeyi enine boyuna kendileriyle konuşacağım.’’

 

Etem Ülkütaş, peki sen ne yaptın? Ağa babalarının baskısıyla beni müteahhit firma olarak değil bizzat kendin mahkemeye verdin.

Şimdi, Özlem Hanım’ın ekibini ve müteahhit firma olarak sizi Aydınpost’ta canlı yayına davet ediyorum. Buyurun gelin konuşalım.