Kadınlar köydedir, kenttedir, yalıda ve gecekondudadır...

Bazen çarşıda, pazarda, avm de, bazen ise bağda, bahçede  ve tarladadır..

Emekçidir, Üretendir ,Kazanır ,ve Kalkındırır. İnce huylu, hassastır ama dirençli ve güçlüdür.

Her türlü darbeye karşı mücadele verir, antikoru çoktur..

Üzerine basılsa bile kendi tohumunu saklar, korur ve kayaların, taşların arasından susuz kalsa bile rüzgarın etkisiyle zeytin dalı gibi   filiz verir. Güneşi de ,Suyuda, Işığıda kendisidir...

Kadınlar tarihin her döneminde hayatın her alanında yer almış ve insanoğluna medeniyetin, aydınlanmanın, şimdiki zamanda  küreselleşmenin ve dijitalleşmenin  yolunu ve yordamını göstermiştir..

Ulusal bir gücü temsil eden kadınlar, emeğin, işgücünün, üretmenin ve kalkınmanın en büyük taşıyıcısı olmuştur..  

Ülkelerin kalkınmasında çok etkili olan kadınlarımızın ekonomiye katılması ve büyümeden pay alması için neden etkili adımlar atılmaz?

Neden kadının  çalışma hayatındaki engelleyici zorlukları  ayrımcılıkları giderilmez??

Neden  üretim merkezinde olan kadınlarımızın emeğine değer verilmez, onlara ev, aile, bakım işleri için harcadığı zamanın ne kadar değerli olduğu hissettirilmez??

Bugün dünyanın bir Çok yerinde kadınlara yönelik yatırımların  çoğaldığını, girişimcilerin desteklendiği  işgücüne katılımın artırıldığı ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin giderildiğine  yönelik büyük adımlar atılıyor iken;

Bizde neden küçük adımlar atılıyor??

Bu konuda tüm bölgelerimizde  ve yörelerimizde hem yerel yönetimlerin hem merkezi yönetimlerin karar vericilerin kadınların üretimini yatırımını desteklemesi elzemdir.

İstihdamı artıran, yatırımların önünü açan, girişimcilerin finansal erişimini sağlayan, kooperatifçiliği destekleyen özellikle kadının emeğini görünür kılan ekonomi ve sosyal politikaların hayata geçirilmesi artık şarttır..