Devlet ayrıca engellilerin sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını kolaylaştırmak ve engelliler ile engelli olmayanlar arasındaki rekabet eşitsizliğini gidermek amacıyla vergi mevzuatında çeşitli düzenlemeleri de devreye alıyor. Bunlardan biri de gelir vergisi indirimi.

KİMLERİ KAPSIYOR?

ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI

Yasalara göre, çalışma gücünü asgari yüzde 80 kaybetmiş olanlar birinci derece engelli, asgari yüzde 60’ını kaybedenler ikinci derece engelli, yüzde 40’ını kaybedenler ise üçüncü derece engelli sayılıyor. Vergi indirimi de çalışma gücü kaybına göre belirleniyor. Bunun için yetkili hastanelerden, engelli sağlık kurulu raporu alınması gerekiyor. Hastaneye sevk işlemini ilgili vergi dairesi başkanlıkları veya defterdarlıklar yapıyor.

İNDİRİMLER NE KADAR?

2022 yılında elde edilecek ücret gelirlerinde dikkate alınan engellilik indirimi şöyle:

ÖTV İSTİSNASI

Engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olan malul veya engelliler için alınacak otomobillerde 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV muafiyeti uygulanıyor. Bu istisnadan yararlanmak için, taşıtın özel tertibatlı olması ve malul veya engellinin taşıtı bizzat kullanması şartı aranmıyor. 18 yaşını doldurmuş malul veya engellilerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için engellilik derecesinin yüzde 90 veya daha fazla olduğuna dair engellilik sağlık kurulu raporu sunması gerekiyor. 18 yaşını doldurmamış malul veya engellilerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için ise 20 Şubat 2019 tarihinden önce düzenlenen ve engellilik derecesinin yüzde 90 veya daha fazla olduğuna dair engelli sağlık kurulu raporu alması gerekiyor.

FAYDALANMAK İÇİN NE YAPILMASI GEREKİYOR?

Engellilik indiriminden yararlanmak isteyen engelliler aşağıdaki belgelerle birlikte vergi dairesi başkanlığı olan illerde ilgili grup müdürlüğüne, vergi dairesi başkanlığı olmayan illerde ise Defterdarlıklara (Gelir Müdürlüğüne), bağımsız vergi dairesi bulunan ilçelerde vergi dairesi müdürlüğüne, vergi dairesi bulunmayan ilçelerde ise mal müdürlüklerine bir dilekçe ile başvurmak gerekiyor. Engellilik vergi indirimi dilekçesi, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden de verilebiliyor (Giriş yaptıktan sonra ‘işlem başlat’, ‘vergi işlemleri’, ‘engellilik vergi indirimi dilekçesi’ adımları takip edilebilir).

ÇALIŞANDAN İSTENEN BELGELER

GÜMRÜKTE MASRAFSIZ İŞLEM

Engellilerin kullanımına mahsus eşyalar, gümrük vergilerinden muaf tutuluyor. Özel tertibatlı otomobil, motosiklet, minibüs gibi araçlar da belli şartlarda bu kapsamda yer alıyor. Binek otomobillerde 1600 cc sınırı bulunuyor.

MUAFİYETLİ ARAÇ 5 YIL SATILAMIYOR

ÖTV muafiyeti, tüm binek otomobillerde motor silindir hacmine bakılmaksızın bu yıl için vergiler dahil 450 bin 500 lirayı geçmeyen araçlarda uygulanıyor. ÖTV muafiyetli olarak alınan araç, 5 yıl boyunca satılamıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) muafiyeti de var. 450 bin 500 liralık sınır yeni yılda yeniden değerleme oranında (yüzde 122.93) artacak.

EMLAK VERGİSİNDE SAĞLANAN İMKANLAR

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene veya tek meskende hisseye sahip olan (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) engelliler, indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanarak emlak vergisi ödemiyor. Bundan yararlanmak için engelli kimlik kartıyla belediyelere başvurmak yeterli. Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak için meskende bizzat oturma şartı da aranmıyor.