Eğitim İş Sendikası Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, egemenliğini, ulus ve ülke bütünlüğünü, laik düzeni, demokratik ve ulusal eğitim değerlerini korumak ve sonsuza kadar yaşatmak için 17 Ekim 2005 tarihinde kurulmuştur.

Kamu çalışanlarının yasal olarak sendikalı olma yolunun açılmasından sonra sürdürülen sendikal çalışmalarda Eğitim İş anlayışı hep var olmuştur. 2006 yılında 4.000 üye sayısına ulaşmıştır. Aynı yıl Türk Eğitim Sen 140.000, Eğitim Sen 123.000, Eğitim Bir Sen ise 78.000 üye sayısına erişmiştir. Bu rakamlara göre Eğitim İş üye sayısı oranı %1'in biraz üzerindedir. Bu süreçten sonra Eğitim Bir Sen devlet desteği ile hızla büyüyerek kısa sürede birinci sendika düzeyine yükselmiştir.

Aradan geçen 15 yıllık süreçten sonra 2021 verilerine göre Eğitim Bir Sen 437.000, Türk Eğitim Sen 214.000, Eğitim Sen 72.000, Eğitim İş ise 50.000 sayısına ulaşmıştır. Bu sayılar ile Eğitim İş'in 2006 yılında %1 olan oranı %6 seviyesine çıkmıştır. Devlet destekli Eğitim Bir Sen aynı dönem içinde %20'den %57 düzeyine yükselmiştir. Diğer sendikaların üye sayıları artsa da oransal olarak geriledikleri görülmüştür.

Yukarıda belirtilen rakamlara göre Eğitim İş oldukça yavaş bir büyüme göstermiş, 15 yıllık süreçte üye sayısını istediği seviyeye çıkaramamıştır. Ancak Temmuz 2021 tarihinden bugüne Eğitim İş üye sayısında önemli bir artış meydana gelmiş, mevcut verilere göre kurulduğundan bugüne ilk defa 72.000 üye sayısını geçerek sekiz ay içinde büyük bir sıçrama yaratmıştır.

Eğitim İş Sendikasının bu sayı ile yetkili sendika olma yolundan oldukça uzak olmasına rağmen kısa sürede elde edilen başarının gelecek süreç içerisinde önemi büyük olacaktır. Elbette bu üye sayısı artışında birçok faktörün etkisi olsa da asıl başarı sendika yönetimi açısından "Küçük olsun benim olsun" anlayışından sıyrılıp kitle sendikacılığı yolunda adım atılmış olmasıdır. Bu başarının mimarı ise son Genel Başkan Kadem Özbay ve iyi kurgulanmış ekibidir.

Peki, kimdir Kadem Özbay?

Kadem Özbay 1981 Giresun doğumlu, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü mezunudur. Mart 2004’de Matematik öğretmeni olarak Bingöl’e atandı, Haziran 2008’de Denizli’ye tayin oldu, halen kadrosu Denizli il merkezinde bulunan Hacı Halil Bektaş Ortaokulundadır. 2005 yılından itibaren sendikal mücadele içerisinde yer alan Kadem Özbay, Eğitim iş Denizli Şubesinde sırasıyla 2011 yılında Özlük Hukuk sekreteri, 2012-2014 ve 2014-2017 dönemlerinde Denizli şube başkanlığı, 2017-2021 döneminde Eğitim İş Genel Merkez Denetleme kurulu başkanlığı görevini yürütmüştür. 2019 Kasım itibarıyla da Atatürkçü Düşünce Derneği Denizli Şube Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Kadem Özbay vizyoner yapısı ile Eğitim İş'in 6. Olağan genel kurulunda "Örgütümüzün kuruluş felsefesine daha güçlü sahip çıkmak, emek ve sınıf mücadelesini büyütmek, söylemiyle etkili eylemiyle cesur temsiliyetiyle güçlü bir Eğitim İş’i hep birlikte var etmek için" Merkez Yürütme Kuruluna aday olduğunu belirterek sendikada değişimin öncüsü olacağını vurgulayarak seçimi kazandı.

Atatürkçü yapısı ile birleştirici olan Kadem Özbay, mücadelenin birlikte tek yumruk olarak başarıya ulaşacağını inanan ve bu yolda mücadele eden, bir sayısını binlere çıkarmak isteyen düşüncesi ile Eğitim İş Sendikasını daha yukarılara taşıyacaktır. Bunun için sahip olduğu düşüncelerden ayrılmaması, her öğretmene değer verip onlara sahip çıkması, sendikalarda var olan "Ağalık sistemine" karşı çıkması ve her zaman mücadelenin içinde olması yerinde olacaktır. Elbette bunu başarabilmesi için koltuğunda değil, alanlarda olması gerekecektir. Kendisine bundan sonraki süreçte başarılar dileriz.

"Bilgisizliğin en büyüğü, kendini beğenmektir." (Hz. Ali)