Türk'ün devletsiz ve töresiz kalması izmihaldir. Bugün içimizdeki taşeronların amacı budur. Kendi ülkesine hasım olan bir mankurtluğun simgesi olan bellidir ve alayı zillettedir.

Kaşgarlı Mahmut'un ifade ettiği Alper Tunga bir cihan hükümdarıdır. Bu itibarla komplekse kapılmaya, umutsuzluğun çölüne hapsolmaya hiç gerek yoktur. Bizde olmayacak tek şey teslim olmaktır. Bizden olamayacak tek şey onurunu kaybetmektir.

Yeni yüzyıl yeni hayat ve yeni Türkiye bu kapsamda hayallerimizin dönüşünü sağlayayacaktır. İstikbal Türk milletinindir, başkalaşmadan değişerek, kökleşerek ve çok çalışarak önümüzdeki yüzyılı Türk ve Türkiye Yüzyılı yapacağız. Ülkünün gücü, ülkücüyle buluşması suyun çorak toprak ile buluşması gibidir. Ülkünün ülkücü ile buluşması hilalin yıldızla kavuşması gibidir.

AKŞENER VE KILIÇDAROĞLUNA TEPKİ

Meclis grup kürsüsünde çıldırmış gibi sağa sola mermi kovanı atmaları evvela demokrasiye saygısızlıktır. Ayrıca bağıra çağıra mermi fırlatma çaresizlik içinde çıkmaz sokaklara düşen bir çarpıklıktır. Vatan ve millet düşmanları ile aynı karede poz veren, ittifak kuranların Türklüğün muhteşem geçmişinde örnekler vermesi sadece bir hezeyandır.