banner339
banner274

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6772 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu onayladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6772 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u onayladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6772 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu onayladı!
banner401
banner427

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, söz konusu kanunu Anayasa'nın 89. maddesinin birinci fıkrası ile 104. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlıka gönderdi.

Kanuna göre, serbest bölge ilan edilen yerlerde yapılacak kamulaştırmalarda, acele kamulaştırma usulünün kullanılabilmesi açık olarak düzenlenecek, kamulaştırma bedeli ve bu esnada ortaya çıkan masraflar, serbest bölgeyi kurup işletmeye talip işletici şirketlerce karşılanacak. Böylece kamu maliyesine yük getirilmeyecek.

Bakanlar Kurulu, serbest bölge ilan edilen yerlerdeki arazi ve tesislerin acele kamulaştırılmasını kararlaştırabilecek. Arazi ve tesislerin kamulaştırılmasında; kamulaştırma bedelleri ile kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği diğer giderlerin, kamulaştırma talebinde bulunan işletici tarafından karşılanmasına Bakanlar Kurulu karar verebilecek.

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile bunlar üzerinde bulunan bina ve tesisler kiralanabilecek veya aynı süre ile kullanma izni verilebilecek. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına tahsis edilen arazi ve binalar için ise Milli Savunma Bakanlığının görüşü alınacak.

 Yurt dışında kurulan bölgeler

Kanun, yurt dışında bölgeler kurulmasını da yeniden düzenliyor.

Buna göre; özel bölgeleri, dış ticaret merkezlerini ve lojistik merkezlerin yurt dışında kurulacağı ülkeleri belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Bu bölgelerin, Türkiye'de yerleşik bir şirket eliyle kurulmasına ve işletilmesine Bakanlar Kurulunca izin verilecek.

Yurt dışında kurulan bölgelere Türkiye'de yerleşik şirketlerce yapılacak yatırımlara yönelik devlet yardımlarını belirlemeye de Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

 Türkiye Tanıtım Grubu oluşturulacak

İhracatın geliştirilmesi ve Türk malı algısının dünya pazarlarında güçlendirilmesi amacıyla TİM nezdinde, Türkiye Tanıtım Grubu oluşturulacak.

Türkiye Tanıtım Grubu'nun gelirleri, ihracat işlemleri üzerinden FOB bedelinin on binde 3'üne kadar Ekonomi Bakanlığınca belirlenen oranda kesilen katkı paylarından oluşacak.

İhracatçı birlikleri nezdinde faaliyet gösteren tanıtım gruplarının tasfiyesi, gelirleri ile diğer hak ve kıymetlerinin Tanıtım Grubu'na devrine ilişkin usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığınca saptanacak.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2017, 18:18
banner218