Yaz kapıda! Otel fiyatlarının fahiş miktarda artması sebebi ile yazlık ev kiralanması tatilciler açısından daha cazip bir hale geldi.

            Hem tatilcileri ve hem de yazlık evlerini kiraya veren mülk sahiplerini ilgilendiren yasa 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girdi.

            Bu köşe yazımızda yazlık ev kiralanmasına ilişkin düzenlemeleri içeren 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanundaki önemli gördüğümüz noktaları sizlerle paylaşacağız ;

            - Öncelikle kanunun 2 nci maddesi süre bakımında bir kısıtlama getirilmiş ve yalnızca 100 güne kadar olan kiralamaların turizm amaçlı olduğu belirlenmiştir. Yani 101 gün ve üzerindeki kiralamalar turizm amaçlı olmayıp bu kanuna ve buradaki şartlara tabii değildir.

            - İlk olarak yazlık konutunuzu turizm amaçla kiralamak istiyorsanız İzin Belgesi alımı zorunlu hale geldi. Bu İzin Belgesi Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan veya bakanlığın görevlendirdiği valilikler vasıtasıyla alınacak. (madde 3/1)

            - İzin Belgesi başvurularında, turizm amaçlı kiralama faaliyeti yürütülmesinin uygun görüldüğüne ilişkin izin belgesine konu bağımsız bölümün bulunduğu binanın tüm kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın ibrazı zorunludur. Birden fazla bağımsız bölüm içeren binalardan oluşan konut sitelerinde sadece turizm amaçlı kiralama yapılan konutun bulunduğu bina için bu fıkra hükümleri aranır, izin belgesi örneği site yönetimine iletilir. (madde 3/3 ) 

            - Ev sahiplerinin kiralama yaptıkları misafirlerin kimliklerini kimlik bildirim sistemine bildirmeleri de zorunlu halde geldi. (madde 3/8)

           

            - İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır ve İzin Belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için 15 gün süre verilir. (madde 4/1-a)         

            - Verilen on beş günlük süre sonunda İzin Belgesi alınmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetine devam edenlere 500.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için bir kez daha on beş gün süre verilir. (madde 4/1-b)

            - İzin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenler hakkında, her bir sözleşme için 100.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır. (madde 4/1-d)

           

            - Tekrar belirtmek isterim ki bu kanun 100 gün altında süreli kiralamaları kapsamaktadır. 100 günün üzerindeki kiralamalar bu kanun kapsamına girmemektedir. Ancak her defasında 100 günden fazla kiralama yapmış olmasına rağmen ilk kiralama tarihinden itibaren bir yıl içerisinde 4 defadan fazla kiralama yapanlar hakkında 1.000.000 Milyon Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacaktır. (madde 4/1-g)

            - İzin Belgesi haricinde Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin otuz gün içerisinde gönderilmemesi, eksik gönderilmesi, yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi durumunda 50.000 Türk lirası idari para cezası öngörülmekte.  (madde 4/2-a) 

            - Ayrıca reklamını yapıyorsanız yanıltıcı olmamalı. Aksi halde Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun konum, nitelik ve fiziksel özelliklerine ilişkin yazı, reklam, afiş, broşür, sosyal medya, web sayfası ve benzeri araçlarla kullanıcıya yanıltıcı şekilde tanıtılması veya taahhüt edilen koşulların sağlanmaması veya turizm amaçlı kiralama yapılan konutun sözleşmede belirtilen süreden daha kısa süreyle kullanıcıya tahsis edilmesi hallerinde 100.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır. (madde 4/2-ç) 

            Görüleceği üzere yeni yasa mülk sahiplerine ciddi bir bürokrasi ve iş yükü getirmiş durumda. Yeni yasanın mülk sahiplerinin işinin kolaylaştırmak yerine daha da zorlaştırdığını söylemek mümkün. Zira bu kadar bilgi ve belge ile mülk sahiplerinin Valiliklere başvuru yapacağına inanmak zor.

Yazlık Konut İhtiyacı Sebebiyle Tahliye Davası Makale: Yazlık Konut İhtiyacı Sebebiyle Tahliye Davası