Yargıtay, bir boşanma davasında eski ilişkisini hatırlatır tarzda şarkılar dinleyen, güven sarsıcı mesajlar gönderen eşi kusurlu sayarak boşanmaya hükmetti.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, açılmış boşanma davasında, evlilik boyunca evde eski ilişkisini hatırlatır tarzda şarkılar dinleyen, uzaklara dalıp giden, güven sarsıcı mesajlar gönderen koca ile hakaret, kıskanç davranma ve erkeğin annesini evden kovma gibi eylemlerde bulunan kadının eşit kusurlu olduğuna hükmetti! Avukat Cansen Erdoğan Yargıtay kararını gazetevatan.com için değerlendirdi.

İzmir'de bir çift, karşılıklı boşanma davası açtı. Yerel mahkeme kararında, davalı-karşı davacı erkeğin eski eşiyle görüştüğü, güven sarsacak konuşmalar yaptığı, evde eski ilişkiyi hatırlatır tarzda şarkılar dinlediği ve kadının bundan rahatsız olmasına rağmen bunları sürdürdüğü iddia edildi.

Sivrisinek kaşıntısını önlemenin 2 basit yolu! Meğer boşuna çile çekiyormuşuz... Sivrisinek kaşıntısını önlemenin 2 basit yolu! Meğer boşuna çile çekiyormuşuz...

Avukat Cansen Erdoğan iki eşinde kusurlu bulunduğunu ifade ederek , "Erkeğin, eski eşine halihazırdaki eşinin güvenini sarsıcı mesajlar gönderdiği, ortak çocuğun ihtiyaçlarıyla ilgilenmediği, kadının ise hakaret, tehdit, fiziksel şiddet, kıskanç davranma, erkeğin annesini evden kovma olaylarının ispatlandığı yönündeki değerlendirmesiyle kadının "ağır", erkeğin "az" kusurlu oldukları sonucuna vardı ve ilk derece mahkemesi kararını bu yönlerden kaldırarak yeni hüküm kurdu." diye konuştu.

Avukat Erdoğan karara konu olan olayda kadın eşin kusurlu kabul edilemeyeceğine vurgu yaparak, "Kadının erkeğe ettiği hakaret, fiziksel şiddet, erkeğin annesini evden kovma gibi eylemlerden sonra da tarafların evlilik birliğini devam ettirdikleri vurgulanarak erkek tarafından affedilen, en azından hoşgörü ile karşılanan bu eylemlerin, kadına kusur olarak yüklenemeyeceği belirtildi." ifadelerini kullandı.

Cansen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: Kararda; "Bu durumda, tarafların boşanmaya sebebiyet veren ve gerçekleşen kusurlu davranışlarına göre, güven sarsıcı davranışlarda bulunan ve birlik görevlerini ihmal eden erkek ile eşine hakaret eden, eşini tehdit eden ve kıskanan kadın eşit kusurludur. Kadının ağır, erkeğin az kusurlu olduğuna hükmedilmesi doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir. Boşanmaya sebep olaylarda tarafların eşit kusurlu oldukları, kadının boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği de sabit olduğuna göre, kadın yararına uygun miktarda yoksulluk nafakasına hükmedilmesi gerekirken bu isteğinin reddi doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir."

PSİKOLOJİK ŞİDDET!

Eski sevgiliyi hatırlatan şarkı dinlemenin psikolojik şiddet olarak kabul edilebileceğinin altını çizen Cansen Erdoğan, "Yargıtay’ın vermiş olduğu karar, yerinde ve detaylı olarak belirtilen gerekçelerine bakıldığında hukuken doğru bir karardır. Kadının eşine hakaret etmesi, kayınvalidesini evden kovması ve fiziksel şiddet uygulaması ile erkeğin evde sürekli eski ilişkisini hatırlatır şarkılar dinlemesi, uzaklara dalıp başka birini düşünüyor gibi davranması psikolojik şiddet olduğu için, kusur anlamında eşitlik mevzubahistir." şeklinde konuştu

Psikolojik ve fiziksel şiddetin arasında fark olmadığının altını çizen Avukat Cansen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Taraflardan birinin diğerinden daha az ya da fazla kusurlu olduğundan söz edilemez. Fiziksel şiddet ile psikolojik şiddet arasında fark yoktur, şiddet şiddettir ve kusurun öznesidir. Kusur oranı, eşittir. Yargıtay 2.Hukuk Dairesi tarafından verilen karar yerindedir."