banner158

Mali tatil uyarısı

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Nazilli Şube Temsilcisi Selim Boluvat, “Mali tatil süresince mükelleflerin duyarlı olmalı ve farkı bir talepte bulunmamalarını önemle rica ederiz” dedi.

Mali tatil uyarısı

Mali tatil öncesinde mükelleflere uyarılarda bulunan SMMMO Nazilli Temsilcisi Selim Boluvat, “Bildirim beyan ve ödemeleri, Mali tatilin bitiminden itibaren 7 gün içinde yerine getirilecektir. Mali tatile rastlayan sürelere ilişkin tebligat işlemlerinde süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacak. Mali tatilin sona erdiği günü izleyen 7. gün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılacaktır. Ayrıca Mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilmeyecektir. Mali tatil süresince tüm muhasebe bürolarında yeterli elemanlar bulundurulacaktır. Vergi sistemimiz beyan esasını kabul etmiştir. Mükellefiyet ile ilgili sorumluluklar vergi Usul Kanunu ile diğer usul kanunları Mükellef ile Kamu idaresini karşılıklı görev ve sorumluluklar yönünden çeşitli işlemleri tanımlamış bu işlerin yürütümünde ise 3568 sayılı meslek yasamıza göre yetki almış meslek mensuplarımızın mükellef ile idare arasında koordinasyon görevini üstlenmelerini gerekli kılmıştır. Kısacası Mükellef ile İdare arasında köprü görevi yerine getirilmektedir. Bu yönden bakıldığında Mali tatilin gerçek taraflarının idare ile mükellef olduğunu bizim ise dolaylı olarak taraf olduğumuz ortaya çıkacaktır. Şunun özellikle bilinmesini isteriz ki yaptığımız işin önemi ve özelliği gereği bedenen ve fikren yoğun bir çalışma isteyen mesleği icra etmekteyiz. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar gelişen teknoloji bizlerin bu çalışmayı yapmasını zorunlu kılmaktadır. Tüm kamuoyunun bu çalışmamızın karşılığında da hem yaptığımız işe hem de bizlerin sosyal kazanımlarına saygı duyması en büyük isteğimizdir” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2010, 19:51
banner192