banner158

Aydın'da Dünya çevre günü

Birleşmiş Milletler, 2010 yılını Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Yılı ilan etti. Dünya üzerindeki biyoçeşitliliğin korunmasının önemine dikkat çekmek üzere 2010 yılı Dünya Çevre Günü’nün ana konusu “Birçok Tür, Bir Tek Gezegen, Bir Tek Gelecek” olarak b

Aydın'da Dünya çevre günü
banner152

Dünya Çevre Günü nedeniyle bir açıklama yapan TEMA Vakfı Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir, dünyanın her yeni yılda katlanarak artan küresel iklim değişikliği ile karşı karşıya kaldığına işaret ederek, “Bu iklim değişikliğine yüzde 90 oranında insanlar sebep olmaktadır. Korkunç ve geri dönülmez bir sonu eşiğinde bulunuyoruz. İnsanlığı bu sona yaklaştıran ilk adım 18. yy da başlayan sanayi devrimidir. Dünyanın bütün kaynakları sanayileşme ve kalkınma uğruna tüketilmiş, ekolojik sorunların çözümüne duyarsız kalınmış, ekoloji ekonomiye yenik düşmüştür. Sanayileşme, kentleşme süreci insan ve doğa ilişkilerinde köklü değişmelere ve çevrenin kirlenmesini oluşturmuş, sonun eşiğine gelmemize sebep olunmuştur. İklim değişikliğine sebep olan sera gazlarının artışından yüzde 65 enerji sektörü, yüzde 17 ormansızlaşma, yüzde 3 atıklar, yüzde 1 endüstriyel gazlar sorumludur. Fosil yakıt kullanımı, ormanların, çalılık ve fundalıkların kesilmesi, yanlış tarım uygulamaları nedeniyle denge bozulmuş, atmosfere 10 milyar ton dolayında karbon yayılmıştır” dedi.
“Dünya üzerinde asgari beş milyon, azami yüz milyona yaklaşan tür olduğu varsayılmaktadır” diyen Özdemir, “Günümüze kadar iki milyon türün keşfedildiği düşünülürse, üzerinde yaşadığımız gezegenin diğer türleri hakkındaki bilgilerimizin ne kadar yetersiz kaldığı ortadadır. Bilinen 17 bin 291 bitki ve hayvan türünün nesli tükenme balık yatakları çökme tehlikesi ile karşı karşıya iken sayıları artan bir çok türden biri de insanoğludur. Bu tükenişin sorumlusu insanoğludur. Bilim adamlarına göre; her gün 150 ile 200 arasında türün yok olduğu tahmin edilmektedir. 65 milyon yıldaki en hızlı yok oluş günümüzde yaşanmaktadır. İklim değişikliği biyolojik çeşitliliğe karşı en ciddi tehdittir.
Sıcaklıktaki 1,5 ile 2,5 derece arasındaki artış bitki ve hayvan türlerinin yüzde 20-30"nun yok olmasına neden olacaktır. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60"ı için gerekli olan ilaçlar bitkilerden elde edilmektedir. İçilebilir temiz suların yetersizliği ve kirlenmeden meydana gelen çocuk ölümleri, II. Dünya savaşından sonra yaşanan silahlı çatışmalarda kaybedilen insan sayısından fazladır. Bu gün 2 milyarı aşkın insan açlık sınırındadır. Bazı gelişmiş ülkeler zararlı ve zehirli atıklarını bencilce, geri kalmış ülke topraklarına depolamakta, yada okyanusun derinliklerine bırakmaktadır. ozon tabakasını etkileyen klora-flora-karbonların (CFC) üretimine kimi ülkeler yasaklama getirmiş olmalarına rağmen, tam ve etkin bir sınırlama getirilememiştir” şeklinde konuştu. iha

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2010, 16:13