Kiralanan gayrimenkulün tahliye edildiğinin kabul edilebilmesi için anahtarın mutlaka ev sahibine teslim edilmesi gerekiyor. Resmi Gazete’de yayımlanan Yargıtay kararı, tahliyede ispatın kiracıya ait olduğunu gözler önüne serdi.

Örnek dava Afyonkarahisar’da yaşandı.  Bir kiracı 15 Mart 2018’de ev sahibini arayarak kiraladığı evden ayrıldığını ve evde arkadaşının kalacağını bildirdi. Ancak anahtarı teslim etmedi. Bu sürede kira borcu oluştu. Ev sahibi de anahtar teslim edilmeyen döneme ilişkin kira alacağını Afyonkarahisar Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak yargı yoluyla tahsil etme yolunu seçti.

Kiracı, Afyonkarahisar’dan ayrıldığını belirtse de anahtarı teslim ettiğini ispatlayamadı.

YARGITAY KARAR VERDİ

Konu Yargıtay 3’üncü Hukuk Dairesi’ne intikal etti. Yüksek mahkeme, kiralık evin fiilen boşaltmasının tahliye için yeterli olmadığına, kiralık evin anahtarının ev sahibine teslim edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Kararda, “Anahtar teslim edilmedikçe ev, kiracının kullanımında olduğunun kabulü gerekir. Bu durumda kiracı kira bedelini ödemekle yükümlüdür. Yine kiralık evin tahliye edildiğinin ispatı kiracıya aittir” denildi.

EVİ BOŞALTIRKEN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Kiracı, gayrimenkulü kendisinin ileri sürdüğü tarihte tahliye ettiğini ispatlayamazsa, kiralayanın bildirdiği tahliye tarihine itibar ediliyor.

Bu durumda da kira sözleşmesi devam ettiği için kiracının kira bedeli başta olmak üzere yükümlülükleri devam ediyor.

Kiralayana ulaşılıp anahtar teslim edilebildiyse, kanıtlamak için ‘teslim tesellüm tutanağı’ düzenlenmesi ve bu tutanağın her iki tarafça da imzalanması gerekiyor.

Tüm çabalara rağmen kiralayana ulaşılamıyorsa ya da kiralayan anahtarı almaktan kaçınıyorsa kiracı, mahkemeden tevdi mahalli tayini (anahtarın teslim edileceği yer) isteyip tayin edilecek yere anahtarı teslim etmeli ve durumu kiralayana bildirmelidir.