banner239
banner218

Çok çarpıcı gençlik araştırması: Neredeyse 3’te ikisi…

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV), gençlik araştırmasını paylaştı. Araştırmaya göre gençlerin 3'te ikisi imkan olsa yurt dışında yaşamak istediğini dile getirdi. Veriler özgürlük, adalet ve liyakat özlemini ortaya koyarken, gençlerin yüzde 70'inin 'torpil'in, yeteneğin önüne geçireceğini düşünmesi dikkat çekti.

Çok çarpıcı gençlik araştırması: Neredeyse 3’te ikisi…

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) Türkiye'nin Gençliği Araştırması Raporu’nu açıkladı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda açıklanan araştırma, 600 gençle Türkiye’nin 12 ilinde telefon destekli bilgisayar üzerinden gerçekleştirildi.

Türkiye’de 13 milyon gencin öncelikli sorunlarının eğitim ve istihdamda yer alamamak, fırsat eşitsizliği ve güvencesizlik olarak ortaya çıktı.

ÖZGÜRLÜK, ADALET, LİYAKAT

Araştırma gençlerin özgürlük, adalet ve liyakat özlemini ortaya koydu. Araştırma gençlerdeki işsizliği vurgularken umutlarının da azaldığını gösterdi.

Gençlerin eğitimle bağlarının kopuk, eğitimle bir yere gelinebileceğine ilişkin inançların az olduğunun kaydedildiği araştırmada kayırmacılık ve torpil olmadan Türkiye'de bir yere gelmenin zor olduğunu düşündükleri de ortaya çıktı. Verilere göre gençlerin 3’te ikisi imkan olsa yurt dışında yaşamak istediğini dile getirirdi.

Araştırmaya göre; gençlerin %32'sinin herhangi bir eğitim kurumu ile ilişkisi olmadığı gibi, herhangi bir istihdam ilişkisi de yok. %69,2'si ekonomik anlamda bağımsızlığını kazanmamış. Rapora göre gençlerin gençler en çok kendilerini özgürce ifade edebilmeyi (%68,3) ve başkalarının düşüncelerini özgürce ifade edebilmesini (%52) önemli görüyor.

HER KESİMDE ÇOK YÜKSEK

Ankete göre; oy verme davranışından bağımsız olarak özgürlüklere büyük önem verildiği ortaya çıktı. Veriler İfade özgürlüklerinin gençlerin uzlaşma içinde oldukları ve en önemsedikleri meseleler olduğu görülüyor. Gençlerin yalnızca yetenek ile bir yere gelinebileceğine ilişkin inançları çok zayıf görünüyor. Katılımcıların %70,3'ü Türkiye'de ‘arkası sağlam’ bir kişinin yetenekli bir gencin önüne geçebileceğini düşünüyor.%40,8'i Türkiye'de üniversitelerin iş bulmak için yeterli donanım sağladığını düşünmüyor.

EN KÖTÜLER ARASINDA

Anket çalışmasında; gençlerin istihdam ve eğitim kurumları ile ilişkisi, en önemli gördükleri konular, yurt dışında yaşama eğilimleri ve seçimleri, iş bulma ve eğitime ilişkin algıları ölçüldü. Araştırma Türkiye gençliğinin, hangi siyasi partiye oy verirse versin kendilerini ifade etme özgürlüklerini ve başkalarının da düşüncelerini ifade etme özgürlüklerinin en önem verdikleri konular olarak gördüğünü açıkça ortaya koyuyor.

Rapora göre; katılımcıların %61,7'si öğrenci, %19'u çalışan, %10,7'si iş aradığını, %7,3'ü iş aramaktan vazgeçtiğini, %3,3'ü ise ev kadını olduğunu ifade etti. Gençlerin %32'sinin herhangi bir eğitim ve istihdam içinde bulunmaması, OECD'nin ‘ne istihdamda ne eğitimde (NINE) gençlik’ olarak adlandırdığı kategoride Türkiye’yi en baştaki ülkelerin arasında konumlandırıyor.

ÖZGÜR DÜŞÜNCE ORTAK DEĞER


Raporda, düşüncelerini özgürce ifade edebilmek ve başkalarının düşüncelerini özgürce ifade edebilmesi gençler için çok önemli görünen konular olduğu belirtiliyor. Sonuçlara göre, gençlerin %68,3'ü düşüncelerini özgürce ifade edebilmeyi çok önemli olarak görüyor. %52'si ise başkalarının düşüncelerini özgürce ifade edebilmesini de çok önemli buluyor.

En önemli görünen konular daha sonra sırasıyla milli değerler %49,8 ve dini değerler %45,7. Türkiye'de gençlerin önemli oranda dini ve milli değerleri önemserken, bunu hem kendi hem başkalarının özgürlükleri ile bir arada gördüklerini gösteriyor.

ÜÇ GENÇTEN İKİSİ GİTMEK İSTİYOR

Araştırma verilerine göre, Türkiye'de gençlerin %62,5'i eğer imkan olsa yurt dışına yerleşip orada yaşamak istediğini belirtiyor. Ayrıca rapordaki bir çarpıcı veri de kendi oy verdikleri partinin yıllardır iktidarda olmasına rağmen, AKP gençlerin dahi neredeyse yarısının eğer imkanı olsaydı yurt dışında yaşamak istediğini ifade etmesi. Yurt dışında yaşamak isteyenlerin oranı CHP'ye oy veren gençlerde %74,4'e, İYİ Parti'ye oy verenlerde %68,8, henüz oy kullanmayanlarda yine %68,8, MHP'li gençlerde %68,6'ya yükseliyor.

YETENEK DEĞİL TORPİL

Rapora göre yetenekli bir gencin başarılı olacağı ve mutlaka bir yere geleceğine ilişkin inanç gençler arasında ancak %20,7 oranında kaldı. Gençlerin yalnızca yetenek ile bir yere gelinebileceğine ilişkin inançları oldukça düşük kalırken katılımcıların %70,3'ü Türkiye'de arkası sağlam bir kişinin yetenekli bir gencin önüne geçebileceğini düşünmesi dikkat çekti.

ÜNİVERSİTE VE SOSYAL MEDYA

SODEV araştırmasına katılan gençlerin %40,8'i Türkiye'de üniversitelerin iş bulmak için yeterli donanım sağladığını düşünmüyor. Bu oran HDP seçmeni gençlerde %72,8'e, İYİ Partili seçmende %56,4'e, CHP'li seçmen gençlerde %49,5'e, MHP'li seçmende %48,5'e yükseliyor.

Veriler, sosyal medyada düşüncelerini ortaya koyma özgürlükleri ile ilgili önemli bir ayrışmaya işaret ediyor. Türkiye genelinde gençlerin %25'i sosyal medyada kendilerini özgürce ifade edemediklerini düşünüyor. Bu oran özellikle HDP'li, CHP'li ve İYİ Partili seçmenlerde çok daha yüksek oranlarda seyrediyor.

EN ÇOK INSTAGRAM

Araştırma, iktidarda olmayan düşüncelerin sosyal medyada ifade edilmesi yönünde dahi önemli sınırlamalar olduğunu gösteriyor. Muhalif partilere oy veren gençler sosyal medyada kendilerini özgürce ifade edemediklerini ifade ediyor.

Araştırmamıza katılan gençler %93,2 ile en çok Instagram'ı kullandıklarını belirtiyor. İkinci sırayı %49,2 ile Twitter, üçüncü sırayı %47,3 ile Facebook alıyor.

banner230