banner158
banner218

Çalışma Hayatında Yeni Dönem

Çalışma hayatında "güvenceli esneklik" dönemi başlıyor.

Çalışma Hayatında Yeni Dönem
banner216

Hükümet, eylem planındaki düzenlemeleri içeren yasa tasarısını Meclis'e gönderdi. Tasarı ile özel istihdam bürolarının faaliyet alanı genişletiliyor ve işçinin evinden ya da iletişim araçlarını kullanarak uzaktan çalışmasının önü açılıyor.

Hükümet, iş kanununda değişiklik yapan ve çalışma hayatına "güvenceli esneklik" modelini getiren yasa tasarısını Meclis'e gönderdi.

Tasarı, özel istihdam bürolarına "geçici iş ilişkisi" kurma hakkı tanıyor.

Düzenlemeye göre, mevsimlik tarım işleri, evde temizlik işleri, hasta, yaşlı ve çocuk bakımında süre sınırı olmadan geçici iş sözleşmesi imzalanabilecek.

Hamilelik, askerlik, hastalık, yıllık izin gibi durumlarda, işçilerin bu durumlarının devam ettiği süre boyunca işveren, geçici işçi çalıştırabilecek.

Bakım, onarım, belirli süreli projeler gibi işlerde ise dört ayı geçmeyecek şekilde geçici işçi istihdam edilecek.

Geçici sözleşmeyle çalıştırılan işçiler, işyerindeki işçilerin dörtte birinden daha fazla olamayacak.

Çalışma koşulları, geçici işçi için de aynı olacak. İşveren, geçici işçilere, sosyal hizmetlerde de eşit muamele yapacak.

Toplu işçi çıkaran işyerleri, kamu kurumları, yeraltı maden işletmeleri, geçici işçi çalıştıramayacak.

İşverenler, yazılı onayını almak şartıyla işçilerini, holding ya da aynı şirketler grubundaki başka bir işyerine "geçici" olarak devredebilecek.

İşçinin bu şekilde devri, altı ayı geçmemek üzere ve en fazla iki kez mümkün olacak.

Tasarıyla artık "uzaktan çalışma" modeli de hayata geçecek. İşçiler, evden ya da teknolojik iletişim araçlarını kullanarak mal ve hizmet üretimi yapabilecek.

Uzaktan çalışma modelinde de işçiyle işveren arasında yazılı bir sözleşme imzalanacak.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2016, 16:43