banner339
banner274

Bilirkişilikte yeni dönem

Bilirkişilik Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin ardından, danışma kurulu ve daire başkanlığına kavuşan bilirkişilikte yeni dönem başladı.

Bilirkişilikte yeni dönem
banner401
banner427

Bilirkişilik Bölge Kurulları, Bölge Adliye Mahkemelerinin bulunduğu Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun'da faaliyete geçirildi

Bilirkişilik Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin ardından, danışma kurulu ve daire başkanlığına kavuşan bilirkişilikte yeni dönem başladı.

AA muhabirinin Adalet Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Kanun kapsamında bilirkişilikle ilgili tavsiye kararları alacak Bilirkişilik Danışma Kurulu oluşturuldu. Kurul, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Bilirkişilik hizmetlerinin etkin, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Bilirkişilik Daire Başkanlığı da çalışmalarına başladı.

Öte yandan, bilirkişilik hizmetlerinin mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak, bilirkişileri kabul etmek, sicil ve listeye kaydetmek, bilirkişilerin denetimini yapma görevlerini yürütecek Bilirkişilik Bölge Kurulları, Bölge Adliye Mahkemelerinin bulunduğu Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun'da faaliyete geçirildi.

Kanunla getirilen düzenlemeler

Kanuna göre bilirkişiler, Bölge Kurulları tarafından hazırlanan listelerden seçilecek.

Bilirkişilerin seçiminde, eğitim, mesleki tecrübe, meslek içi eğitimler ile uzmanlığı gösteren belgeler dikkate alınacak.

Bilirkişilik Bölge Kurulları, "2017 yılı Bilirkişi ve Tercüman Bilirkişi Listelerinde" yer alan bilirkişilerin, kanun ve mevzuata aykırı faaliyette bulunmaları halinde listeden çıkarılmalarına karar verebilecek. Bölge Kurulları bilirkişilerin performanslarını da ölçecek.

Oluşturulacak bilirkişilik sicil ve listelerine uygun bilirkişi görevlendirilmesini sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından yapılacak ilana kadar mevcut bilirkişi listelerinden görevlendirilmeler devam edilecek.

Kamulaştırma davalarında görev yapacak bilirkişilerin, Türk Mühendis ve Mimarlar Odasına bağlı meslek odaları ile il ve ilçe idare kurulları tarafından oluşturulan listelerin Valilik tarafından onanmasıyla belirlenmesi usulünden vazgeçildi. Söz konusu davalarda görev yapacak bilirkişiler, "Bilirkişilik Bölge Kurulları"nca oluşturulacak listelerden seçilecek.

Kanun hükmü gereğince, genel bilgi veya tecrübeyle ya da hakimlik mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamayacak.

Terör gruplarıyla bağlantılı bilirkişilerin görevlerine son verilecek

Bilirkişilik Bölge Kurulları tarafından yapılacak araştırma ve inceleme sonucunda, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı, bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenler, bu nedenle haklarında idari işlem, soruşturma veya kovuşturma yapılanlar, bilirkişi listelerinden çıkarılacak.

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2017, 08:13
banner218