Kripto varlık düzenlemesi kabul edildi Kripto varlık düzenlemesi kabul edildi
Vergilendirme, bir hesap dönemi içinde elde edilen gelir ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farka uygulanan vergilendirme olan basit usul ile ilgili sosyal medyada kaldırılacağına dair iddialar dolaşıyor. Peki, Basit usul kalkıyor mu?

Basit usul; gelir vergisine tabi ticari kazançların tespit usullerinden biri olup, söz konusu usule tabi olanlar defter tutmazlar.

Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır. Basit usulde vergilendirilen mükellefler, faaliyetlerine ilişkin mal alış ve giderleri ile hasılatlarını gösteren belgeleri ayrı ayrı dosyalarda saklamak zorundadırlar. Bu belgelerin kayıtları, mükelleflerin bağlı bulundukları meslek odalarının oluşturdukları bürolarda tutulur.

Basit usule tabi olanlar vergi tevkifatı yapmaz ve muhtasar beyanname vermezler. Teslim ve hizmetleri KDV’den müstesnadır.

Bununla birlikte, söz konusu mükellefler kazanç getirici faaliyetlerini belgeleyen fiş-fatura vb. vesikaları düzenlemek zorundadır.

Basit usul kalkıyor mu?

Basit usul kaldırılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: f5haber