Bidersanlatimi.com, ezbere dayalı eğitim sistemini, yapay zeka desteği ile değiştiriyor.

Aydınlılara 2004 yılından bu yana eğitimde vizyon açan projeleriyle hizmet veren Aslı ve Mustafa Kavaklı çifti yeni projelerini önceki yıl duyurmuştu. Kavaklı çifti bu projeyle öğretmenleri adeta eve getiriyor. Bidersanlatimi.com eğitimde vizyon açmasının yanı sıra Türkiye markası olma yolunda hızla ilerliyor.


Teknolojinin ve geleneksel eğitimin avantajlarını birleştirerek Z kuşağına özel yeni nesil eğitim sistemi sunan Bidersanlatimi.com, gençlerin teknolojiye olan aşırı ilgisini avantaja çevirerek ders takibinde kullanıyor. Dahası, pandeminin verdiği zararı öğrenciye özel olarak analiz ediyor ve her öğrenciye zayıf kaldığı alanlarda 1 yıl boyunca destek veriyor.
Bidersanlatimi.com yeni nesil kurs merkezinin 2022 – 2023 eğitim öğretim yılında, başta Aydın olmak üzere İstanbul - Ankara - İzmir gibi büyük şehirlerde şubeleşme girişimlerine yoğunlaştığı öğrenildi.


Peki, Bİ DERS ANLATIMI nasıl bir eğitim hizmeti sunuyor?
1.    Her öğrenciyi detaylı olarak analiz ediyor.
Öğrencinin hem akademik bilgi seviyesini hem de dikkat, odaklanma, okuduğunu anlama, zamanı verimli kullanma, çözüm odaklı düşünme gibi becerilerini analiz ediyor. Raporlaştırıyor. Günlük egzersizlerle öğrencinin bilişsel becerilerini geliştiriyor. Böylece öğrenci zorlandığı matematik, fizik, geometri gibi derslerde daha yetenekli hale geliyor.

2. Her öğrenciye özel çalışma programı hazırlıyor ve günlük olarak takip ediyor.
Yapay zekâ desteği ile öğrencinin hem zamana dayalı (Aylık>haftalık>günlük>anlık) genel performansını hem de her derste anlık performansını takip ediyor. Günlük olarak uyarılarda ve yönlendirmelerde bulunuyor. 

3. Disiplinli Takip Sistemi ile her öğrenci anlık olarak takip ediliyor. 
Sistem, öğrencinin konuyu çalıştıktan/anladıktan/ödevini yaptıktan ve belirli bir başarı düzeyine ulaştıktan sonra sıradaki konuya geçmesine izin veriyor. Bir görev yerine getirilmediğinde öğrenci rehberlik servisine yönlendiriliyor ve anlık çözüm üretiliyor. 


4. Sınav odaklı Soru Çözüm Derslerinde, 9.000’den fazla soru çözümü ile öğrencileri soru çözüm konusunda ustalaştırıyor.
Özel ders niteliğindeki konu anlatımları, öğrencilere hazır bulunuşluk kazandırıyor. Konuyu anlamış olarak soru çözümüne katılan öğrenciler kolaydan zora, yeni nesil soru çözümleriyle her derste sınav tecrübesi kazanıyor. Soru çözme performansı % 200-400 oranında artıyor. Bu sayede öğrenciler, sınavlarda daha çok soruyu daha hızlı ve doğru şekilde çözüyor. Sınav başarıları sürekli yükseliyor.

5. Her dersin sonunda, günlük olarak verilen ödevler ile her gün öğrenme gerçekleşiyor. 
Her dersten verilen günlük ödevler, yapay zekâ desteği ile öğrenci çözdüğü an kontrol ediliyor. Her test bir Konu Tarama Testi olarak değerlendiriliyor. Öğrencinin Doğru/Yanlış/Boş sayısı ve % başarısı o an tespit ediliyor ve soru çözüm desteği o an sunuluyor. Öğrenciler bir konuyu çok iyi anladıktan ve o konuda yeterli soru tipi gördükten sonra, sıradaki konuya geçiyor.

6. Hızlı İletişim Sistemi ile öğrencilerle yapılan her görüşme sisteme kaydediliyor ve takibi yapılıyor.
Her bir öğrenci ile her hafta düzenli olarak görüşülüyor ve bireysel performans değerlendirmesi yapılıyor. Görüşme bilgileri sisteme kaydediliyor. Haftalık olarak her öğrencinin görüşme kayıtları inceleniyor ve gerekli destek sağlanıyor.

7. Veli Bilgilendirme Sistemi ile veliler öğrencinin her an yanındaymış gibi hissediyorlar.
Veli bilgilendirme sistemi ile veliler, öğrencinin hem genel hem de bir branş dersindeki ödev/devamlılık/sınav başarısını aylık/haftalık/günlük/anlık olarak görebiliyor. Veliler, danışmanlarla, dilediği an sistem üzerinden iletişime geçebiliyor. Sistemde, tüm görüşmeler bilgi olarak kaydediliyor ve takibi yapılıyor.

8. 7 – 24 Kesintisiz eğitim fırsatı sunuyor.
Dijital eğitimin avantajını kullanarak, her öğrenciye belirli bir program dâhilinde dilediği zaman ders çalışma özgürlüğü sunuyor. 

Özet olarak Bİ DERS ANLATIMI; her bir öğrencinin çok verimli çalıştığı, özel ders niteliğindeki konu anlatımlarına kendisini hazır hissettiği an yüksek motivasyonla ulaştığı, hem akademik bilgilerinin hem de zihinsel becerilerinin 1 yıl boyunca detaylı olarak analiz edildiği, her bir öğrencinin aylık/haftalık/günlük/anlık olarak değerlendirildiği ve desteklendiği, ezbere değil tamamen soru çözümü ile tam öğrenmeye dayalı bir eğitim modelini hayata geçiriyor. 

Her öğrenci kendi performansını sürekli geliştirmeye odaklanıyor. Deneme derslerine katılan öğrencilerin branş derslerindeki başarısı % 150-200 oranında artış gösteriyor. 

Sistemi dinleyenler, bu sistemin çok mantıklı olduğunu, yüksek verim sağlayacağını, her öğrencinin kendisini özel hissedeceğini, matematik, fizik gibi çok zorlanılan derslerde bile sunulacak bilişsel egzersiz desteği ile başarının ciddi oranda artacağını söylüyorlar.

8de4752c-fe0f-482a-a43f-b842607fa58c4bc9ab05-808a-4230-a3d1-252b09bda4a93a28b501-ab89-4bed-9450-147c1cc3ed61

kavakli_ailesinden_turkiye_capinda_yeni_proje_h1151464_61bbb