banner158

Aydın'da belediyeler hukuki olarak jeotermal elektrik santrallerine 'İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı' verebilir mi?

Aydın’da 12.10.2019 tarihinde TMMOB tarafından düzenlenen Jeotermal Gerçeği Çalıştayı’nda Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay ve Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in sözleri toplantıya damga vurdu. Bu konuşmalardan sadece bir bölümü üzerinde duracağım bu yazıda. Oda “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı” ile ilgili söylenenler.

Çalıştayın açılış konuşmaları sırasında Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “…firma tüm koşulları sağlayıp önünüze geldiği zaman ruhsat vermek zorunda kalıyorsunuz...” şeklinde açıklama yaptı.

Daha sonra konuşma yapan Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay “…Sizleri temiz bir çevrede yaşatmak bizim görevimiz. Her şeyi göze alarak gerekirse tüm malvarlığıma el koysalar bile JES’lere ruhsat vermeyeceğime söz veriyorum...” dedi.

Aydın’da Belediyeler hukuki olarak jeotermal elektrik santrallerine “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı” verebilir mi?

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 23/2-3.maddesi;

“Yetkili idareler, ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler için yapılacak beyan ve incelemelerde; insan sağlığına zarar verilmemesi, çevre kirliliğine yol açılmaması, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemeleri esas alır.

Başvurunun öngörülen kriterlere uygun olarak doldurulduğunun tespiti halinde, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı beş gün içinde düzenlenerek ilgiliye verilir. İlgili, bu belgeye dayanarak işyeri açabilir.” hükmünü içermektedir.

23/2-3.maddeye göre Belediyeler, ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler için ruhsat başvurusu için yapılacak incelemelerde, insan sağlığına zarar verilmemesi, çevre kirliliğine yol açılmaması, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemeleri esas alması ve bunlara göre karar verilmesi gerektiğini açıkça belirtiyor.

 

Jeotermal elektrik santrallerinin Aydın’ın toprağını, havasını ve suyunu kirlettiği ve zehirlediği birçok bilimsel incelemeyle somut olarak ortaya çıkmıştır. Bunları birçok kez yazılarımda açıklamıştım.

16.11.2015 tarihinde yayınlanan “Jeotermalin Aydın üzerine etkileri” başlıklı yazı[1] ;

30.11.2015 tarihinde yayınlanan “Jeotermalin Aydın üzerine etkileri-2” başlıklı yazı[2];

14.12.2015 tarihinde yayınlanan “Jeotermal ve Devekuşu” başlıklı yazı[3] ;

12.01.2016 tarihinde yayınlanan “Cehennem Ateşimizi Şimdiden mi Yakmaya Başladık?” başlıklı yazı [4];

17.10.2016 tarihinde yayınlanan “Aydın her geçen gün ölüyor... Farkında mısınız?” başlıklı yazı[5] ;

19.06.2017 tarihinde yayınlanan “Aydın İnciri” İle İlgili Gerçekler!” başlıklı yazı[6];

26.03.2018 tarihinde yayınlanan “Aydın’da Jeotermal Enerji Santrallerinin Doğaya Verdiği Zararları Ortaya Koyan Bilimsel Araştırmalar-1” başlıklı yazı[7];

Zamanınızı almama adına tekrar açıklamıyorum. Merak eden okurlarımız bakabilir.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle, jeotermal elektrik santralleri Aydının havasını, suyunu, toprağını hızla kirletip, zehirlerken, yeraltı ve yerüstü suları kirlenirken, binlerce ağaç kururken, hayvanlar ve insanlar bu olumsuz koşullar nedeniyle kanser olup ölürken İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 23/2-3.maddesi uyarınca hiçbir JES’e “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı” verilmesi olanaklı değildir.

 

Germencik Belediye Başkanı Sayın Fuat Öndeş,

Ne Germencik Belediyesi ne de Aydın’daki herhangi bir belediye bu koşullar altında yeni açılacak JES’e “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı”nı hukuken vermemelidir. “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı” verilmesi halinde bu işlem yasal dayanaktan yoksun olup, iptal edilmesi gerekir.

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 23/4.maddesi uyarınca “Beyana göre tanzim edilen ruhsat müktesep hak doğurmaz” ve derhal verilen ruhsatların iptal edilmesi hukukun gereğidir.

 

banner188