Aydın Tabip Odası, 24 Nisan 2024 tarihinde göreve başlayan yeni yönetim kurulu ve 2024-2026 dönemi için belirlenen projeleri kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, Cumhuriyetin temel ilkelerine ve laikliğe bağlı kalınarak, insan yaşamı ve haklarına öncelik veren bir yönetim anlayışının benimseneceği vurgulandı.

Yeni dönemde, iyi hekimlik değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalınacak ve Aydın ilindeki tüm hekimlerle işbirliği içinde olunarak üye sayısının artırılması hedefleniyor. Hekimlerin emeklilik haklarıyla ilgili sorunlar ele alınacak ve çözüm için aktif çalışmalar yapılacak. Ayrıca, mevcut komisyonların çalışmaları daha aktif hale getirilecek ve yeni komisyonlar oluşturulması için çaba gösterilecek.

Eğitim modülleri aracılığıyla hekimlerin ve halkın sağlık konusunda bilgilendirilmesi planlanırken, hekim göçünü engellemek amacıyla sosyal ve ekonomik şartların iyileştirilmesine yönelik adımlar atılacak. Tıp eğitimi ve üniversitelerdeki niteliksizleşmenin önüne geçilmesi için öneriler sunulacak ve bilimsel kurul oluşturularak, ilin halk sağlığını etkileyen konular üzerinde çalışılacak.

Aydın Tabip Odası, sağlıklı yaşam ve sosyokültürel çalışmalarla toplumsal kalkınmaya katkı sağlamayı ve meslektaşlarına hukuki destek sunmayı amaçlıyor. Çevre sorunlarının nedenleri ve sağlık üzerine etkilerinin belirlenmesine yönelik bilimsel çalışmalar yapılacak ve sonuçlar basınla paylaşılacak.

Nazilli Etnografya Müzesi’ne ziyaretçi akını Nazilli Etnografya Müzesi’ne ziyaretçi akını