Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2018-2020 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Aydın 1.İl Eylem Planı’nda yer alan tüm faaliyetlerin gerçekleştirildiği ifade edilerek, Aydın’ın ’kadın dostu kent olması konusunda önemli adımlar atıldığı belirtildi.

Aydın 2. İl Eylem Planında; vatandaşlara, Aile İçi Şiddet ve Farkındalık Eğitimleri’nin verilmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını belirten Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı (2021-2025) ise ulusal mevzuat hükümleri ve tüm politika dokümanları dikkate alınarak ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin kadın araştırmaları merkezlerinin katkı ve katılımları ile hazırlanmıştır. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı, 30 Haziran 2021 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiş olup Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde 1 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenen tanıtım toplantısı ile kamuoyu ile paylaşılmıştır. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı çerçevesinde ise 2022-2025 yıllarını kapsayan Aydın Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Aydın 2. İl Eylem Planı hazırlanmış Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy’un 27.01.2022 tarihli oluru ile yürürlüğe girmiştir. Hazırlanan İl Eylem Planında; Şiddete Sıfır Tolerans İlkesi ve Kadına Yönelik Her Türlü Şiddeti Önleme amacıyla 5 ana hedef, 17 strateji ve 227 faaliyet belirlenmiştir. Hedefler; Adalete Erişim ve Mevzuat, Politika ve Koordinasyon, Koruyucu Önleyici Hizmetler, Toplumsal Farkındalık ile Veri ve İstatistiktir. İçişleri Bakanlığı’nın 2020/1 sayılı Genelgesi ve ŞÖNİM Yönetmeliğinin 8. Maddesi gereğince; İl Eylem Planı çerçevesinde 3 ayda bir İlimizde şiddetle mücadele çerçevesinde sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesiyle uygulamadaki sorunların giderilmesini sağlamak, şiddet alanında çalışan tüm kurumlar tarafından toplanan verileri değerlendirerek, ilimizde şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi ve müdahalenin etkinliğinin artırılmasına yönelik önerileri değerlendirmek üzere Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantıları yapılmaktadır. Aydın 2. İl Eylem Planında; vatandaşlara, Aile İçi Şiddet ve Farkındalık Eğitimlerinin verilmesi öncelikli hedefler arasında yer almaktadır. Bu çerçevede Müdürlüğümüzden hizmet alan vatandaşlara, muhtarlara, üniversite öğrencilerine, kamu personeline, kolluk personeline eğitimler verilmeye başlanmıştır. Adnan Menderes Üniversitesi tarafından İl Eylem Planı çerçevesinde; İl düzeyinde kadına yönelik şiddetin nedenleri, sonuçları demografik veriler konusunda araştırma yapılmakta olup sürecin tamamlanmasının ardından Aydın ili şiddet risk haritası oluşturulacaktır. Müdürlüğümüze bağlı hizmet veren Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezleri Şiddet İrtibat Noktaları tarafından yüksek can güvenliği riski ve Tedbir kararı olan tüm kadınlara ulaşılarak rehberlik edilmekte ve riskleri ile ilgili gerekli müdahaleler yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.