Doktorların 'deli bal' uyarısını dinlemeyen 80 yaşındaki adam hastanelik oldu Doktorların 'deli bal' uyarısını dinlemeyen 80 yaşındaki adam hastanelik oldu
İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir.

- Asgari ücret, bir işçi için aylık vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

-16 milyon 687 bin çalışanın yüzde 38'i yani yaklaşık 6 milyon 300 bini asgari ücretli durumunda bulunuyor.

- Asgari ücret rakamı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi etkiliyor.

-Asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

-Komisyon yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

-Komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

-Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

-TÜRK-İŞ öncelikle zam pazarlığının 7 bin 785 lira üzerinden başlamasını istiyor. Bunun yanında, refahtan pay ile enflasyona karşı satın alma gücünün korunmasını talep ediyor.

-TİSK ise asgari ücrete dair bir rakam paylaşmamakla birlikte, temel olarak işçilerin ve işverenlerin gözetildiği dengeli bir asgari ücretten yana tutum sergiliyor. TİSK, asgari ücret işveren desteğinin 2023'te de devam etmesini talep ediyor.

-İlk toplantı 7 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapıldı.

-Görüşmeler kapsamında ikinci toplantı 14 Aralık'ta yapıldı.

-Asgari Ücret Tespit Komisyounu'nun, 2023'te geçerli olacak asgari ücret rakamını bugün yapacağı üçüncü toplantıda belirlemesi bekleniyor.