Financial Times`ın Dünya Bankası raporuna göre yerli ve yabancı yatırımcılar Ülkemizdeki bürokrasi nedeniyle yatırım yapmaktan uzak duruyorlar.

Dünya Bankası’nın Türkiye Hakkında hazırlamış olduğu raporda; Yabancı yatırımların ve iç piyasadaki rekabet ortamının önündeki engelleri değerlendirdiği bu çalışmada Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen yatırımcıların %20’sinin Bürokrasi sebebiyle yatırımlardan vazgeçtikleri, bürokratik organların anlaşılamayacak derecede karmaşık ve şeffaf olmayan bir yapıya sahip olduğu belirtildi.

Yapılan bu çalışmada yerli ve yabancı yatırımcının görüşlerine başvurulurken, yatırımcıların %92’sinin bürokrasinin zorluğunu dile getirdiği ve bu nedenle yatırımlara mesafeli yaklaşıldığı konusunda görüş bildirildi.

Ülkemizde devlet kurumlarının, Belediyelerin dahi yatırım yapma sürecinde birçok bürokratik engele takıldığı ve birçok prosedürle boğuştuğu düşünülürse, yabancı yatırımcıları bırakın henüz yerli yatırımcıların dahi yatırım yapabilmeleri adına tam anlamıyla bir kolaylık sağlayabilmiş değiliz.

Vatandaşlarımızın yatırım yapabilmeleri adına devletimiz tarafından açılan birçok teşvik ve desteğin bulunması her ne kadar güzel ve olumlu bir gelişme olsa dahi bu destek ve teşviklere başvurmak isteyen vatandaşlarımız birçok bürokratik engelle karşı karşıya kalıyor.

Ekonomik anlamda piyasaların değişkenlik gösterdiği bu günlerde yatırımcıların yatırım yapabilmeleri adına devletimizin sunmuş olduğu teşvik, destek, hibe ve kredilerden yararlanabilmeleri adına bazı prosedürleri kolaylaştırarak ve ortadan kaldırarak yatırımcılarımızı harekete geçirilmesi sağlanmalıdır.

Elektronik belge sistemi ve E-Devlet sistemi ile her türlü bilgi ve belgeye kolaylıkla erişile bilinen günümüz teknoloji çağında, dahi en ufak bir kredi başvurusunda dahi sayfalarca evrak hazırladığımızı ve tek tek doldurularak imzalandığımızı düşünecek olursak, bir işletme, fabrika, tesis kurabilmek adına yatırımcılarımızın vermiş oldukları mücadeleyi sizler düşünün…