Nüfusumuzun büyük çoğunluğunu oluşturan genç nesil işsizlikle mücadele ederken işveren ise çalışacak personel bulamıyor. 

TÜİK verilerine göre genç işsizlik oranı %20,1 seviyelerine yükselmiş durumda yani ülkemizde her 5 gençten 1’i işsiz.

Özellikle son yıllarda artan üniversite sayıları ve kontenjanlar üniversite okuma oranını her ne kadar artırmış olsa da eğitim kalitesi ve nitelikli çalışan sayısı her geçen gün azalıyor. 

İşveren nitelikli eleman bulamazken, gençler de işsizlikten yakınıyorlar. 

Çok düşük netlerle ve puanlarla tercih yaparak artık üniversite eğitimi alabilen gençler mezun olduklarında hayal kırıklığına uğruyor ve işsizlik sorunuyla karşı karşıya kalıyor.

Mezun olduğu alanlalarla ilgili mesleğini yapamadığı için şikayetçi olan gençlerin çoğu  farklı sektörlerde çalışmak zorunda kalıyor.

Sektörlerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hem nitelikli gençlerin ortaöğretimden itibaren yetiştirilmesi hem de çocukların yeteneklerine göre eğitim alması en büyük gereklilik olarak göze çarpıyor.

Üniversiteler her ne kadar bilimin ve eğitimin beşiği olarak tanımlansa da ne yazık ki mezun ettikleri öğrencilerin bir çoğu sektörün ihtiyaçlarını karşılamıyor. 

Piyasanın ve sektörlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik personellerin yetiştirilmesi konusunda; mesleki ve teknik liselerde ve enstitülerde öğrenim gören kişiler üniversite mezunlarına nazaran daha donanımlı ve nitelikli yetiştirildikleri için piyasada daha çok tercih ediliyor. 

Üniversitelerin sektörlerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve mezun ettikleri öğrencileri meslek sahibi yapabilmeleri adına özel sektörle iş birliği içerisinde koordineli bir şekilde eğitim vermeleri ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik kontenjanlara öncelik verilmeleri gerekmektedir. 

Artan Nitelikli iş gücü ihtiyacına karşılık verebilmek ve işsizlikle mücadele edebilmek adına planlı bir şekilde Mesleki ve Teknik eğitim kurumlarımızın da daha nitelikli ve kalifiye gençlerin  yetiştirilebilmesi için desteklenmesi ilerleyen süreçte hem gençlerin geleceği için hem de işverenler için büyük önem taşımaktadır.

Nakit Sıkıntısı Piyasayı Kilitledi… Makale: Nakit Sıkıntısı Piyasayı Kilitledi…