Tedbir Almayan Üreticiler ve Belediyelere Büyük İş Düşüyor

Meyve ve sebze üreticilerinin korkulu rüyası haline gelen Akdeniz Meyve sineği üretimde ve ihracatta önemli kayıplara sebep olmaktadır.

Meyve ve sebze üretiminde en tehlikeli ve zararlı türler arasında yer alan Akdeniz Meyve Sineği, portakal, mandalina, limon, zeytin, nar, kaysı, incir gibi birçok farklı meyve türüne ve domates, patlıcan, biber gibi birçok farklı sebze türüne zarar vermektedir.

Özellikle İç piyasada üretilen birçok ürün Akdeniz Meyve  Sineği nedeniyle telef olurken, ihraç edilen ürünlerin de zararlılar nedeniyle kabul edilmemesi ve geri gönderilmesi hem ülke imajında hem de ülke ekonomisinde büyük kayıplara neden olmaktadır.

Bu yıl kış aylarının ılık geçmesi ve iklim şartlarının zararlının lehinde seyretmesi zararlı miktarında önemli artışlara neden olmaktadır.

Söz konusu zararlıyla bahçelerde, nakil araçlarında, işleme ve paketleme tesislerinde, satış noktalarında, çöp ve atık toplama alanlarında mücadele edilmelidir. Bu nedenle tüm paydaşlar tarafından sorumluluk üstlenilmesi, kendi çalışma alanlarında gerekli tedbirlerin alınması ve mücadeleye katkı sağlanması büyük önem taşmaktadır.

Geçtiğimiz süreçte Tarım ve Orman Bakanlığımız Tarafından Akdeniz meyve sineğiyle etkin ve eş zamanlı mücadele edilmesi amacıyla "Akdeniz Meyve Sineği Mücadelesi Ulusal Eylem Planı" oluşturuldu.

Bu kapsamda Meyve ve Sebze türlerinde önleyici kültürel tedbirlerin alınması, biyoteknik mücadele ve kimyasal mücadelenin birlikte değerlendirilmesiyle eş zamanlı ve toplu mücadele yapılması hedeflenmiştir.

Bakanlık Akdeniz Meyve Sineği ile Mücadeleyi Destekliyor

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Onaylarıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ kapsamında, bitkisel üretimde alternatif mücadele tekniklerinin uygulanmasıyla kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, insan sağlığının ve doğal dengenin korunması için biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esaslar da geçtiğimiz günlerde düzenlenerek yürürlüğe girmiştir.

Bakanlık koordinasyonunda yürütülmekte olan önlemler ve zararlılarla mücadele kapsamında verilmekte olan destekler ile birlikte valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, üniversiteler, enstitüler, Bakanlık il ve ilçe teşkilatları, odalar, borsalar ve Siviltoplum kuruluşlarının yapacak olduğu çalışmalar doğrultusunda olumlu sonuçlar elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Tedbir Almayan Üreticiler ve Belediyelere Büyük İş Düşüyor

Akdeniz sineği ile zamanında etkin bir şekilde mücadele edilmesi için tüm paydaşların sorumluluk alarak kendi çalışma alanında gereken tedbirleri almaları ve mücadeleye katkı sağlamaları gerekmektedir.

Üreticiler her ne kadar kendi bahçe ve tarlalarında zararlılarla mücadele çalışmaları yapsalar da komşu bahçe ve tarla sahiplerinin de bu çalışmaları yapmaları büyük önem arz etmektedir. Aksi halde alınan önlemler pek de bir işe yaramamakta ve bölge üreticilerinin ürünlerini tehdit etmektedir.

Yalnızca bakanlık sistemine kayıtlı üreticilerin önlem alması da yeterli olmamakla birlikte bu konuda özellikle belediyelere büyük iş düşmektedir. Belediyeler bünyesinde yer alan park, bahçe ve alanlarda da zararlılarla mücadele edilmesi ve özellikle boş park, bahçelerde ve sokaklarda dökülen meyve ve sebzelerin imha edilmesi için çalışma başlatılması gerekmektedir.

14d157a7-6889-4113-8141-a8e3865a3bb043f33e4d-af28-428e-87b7-b7caa37ea0d47acb27fa-482c-4a56-8aab-659b4fa8c847

Zeytinyağının Litresi 600₺ mi olacak? Makale: Zeytinyağının Litresi 600₺ mi olacak?