Pandemi Öncesi 2017 Yılında Ortalama 5,00₺ Seviyesinde Olan Mazot Fiyatları Geçtiğimiz son 7 Yılda tam 9 katlık Artış Göstererek Günümüzde 45,00₺ Seyelerine Kadar Gelmiştir. 

Çiftçinin ve Üreticilerin En Önemli Gider Kalemlerinden Biri Olan Akaryakıt Maliyetlerinin Bu Derece Değişiklik Göstermesi Birçok Farklı Sektöre ve Enflasyona doğrudan etki etmektedir. 

Çiftçinin Üretim aşamalarında en büyük gider kalemi olarak görülen mazota yansıyan fiyat artışları üretim maliyetlerini de doğrudan etkilemektedir. 

Hem Hayvancılıkla uğraşan hem de tarla ve bahçe tarımı ile uğraşan çiftçilerimiz mazot giderlerinin her geçen gün artmasından dolayı oldukça muzdaripler. 

Ham madde Üretim giderlerinin artması, Gıda Sanayisinin Girdi Maliyetlerinin Artmasına, Dolaylı Olarak da Son Tüketicinin Satın Alma Gücünün Etkilenmesine Sebep Olmaktadır. 


ÇİFTÇİYE VERİLEN MAZOT DESTEĞİ DEVEDE KULAK 

Mazot Desteği Her ne kadar Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından Çiftçilerimize Verilmekte Olan Destekler Arasında Yer Almakta Olsa da, Çiftçinin Üretim Safhasında Harcamakta Olduğu Mazot Giderine Kıyasla verilen Destek Miktarı Devede Kulak Kalmaktadır. 

2024 Üretim Yılı İtibariyle Çiftçinin 1 Dekar Arazide Üretecek Olduğu Pamuk İçin Dekar Başına 21,00 ₺ Gübre Desteği  ve 345,00₺ Mazot Desteği Verilecek olup, 

Çiftçilerimiz 1 Dekar Pamuk Üretimi İçin Ortalama 25 Litre Mazot Harcamakta ve bu günün fiyatıyla bakacak olursak 1 dekar arazisinde pamuk yetiştirmek isteyen çiftçimiz 45,00₺ x 25 Litre = 1.125,00₺ tutarında mazot gideriyle karşı karşıya kalmaktadır. 

100 Dekar Arazi işleyen bir çiftçi için bu rakam 112.500,00 ₺ Tutarındadır.

Çiftçimizin Üretim Aşamalarında doğrudan Harcamak zorunda olduğu Bu Rakamlar Üreticimizin belini bükmektedir. 

ÇİFTÇİNİN MAZOTU VERGİDEN MUAF TUTULMALI

Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolünde 
ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) ‘ne Kayıtlı Olan Tüm Üreticilerimizin Beyan Etmiş Oldukları Ürün ve Arazi Miktarlarına Göre İhtiyaç Duyacakları Mazot Miktarı Belirlenerek Vergiden Muaf Tutulmalıdır.

Gerekirse Yakıt Kart Sistemine Geçilerek Üreticilerimize Tanımlı Kartlarla Beyan Edilen Ürün ve Dekar Miktarına Göre Hem Üretim Hem de Mazot Harcamaları Kontrol Altına Alınarak Kayıtdışı işlemlerin de önüne geçilmelidir.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından Yatırımcılara 7 Milyon TL Hibe İmkanı Makale: Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından Yatırımcılara 7 Milyon TL Hibe İmkanı