BÜYÜK SANAYİCİ YURT DIŞINDAN SÜT TOZU GETİRME PEŞİNDE

Günümüzde neredeyse lüks sayılacak gıda maddeleri arasında yer alan süt ve süt ürünlerine (peynir, yoğurt vb.) yönelik fahiş fiyat uygulamaları tüketicinin alım gücünü her geçen gün önemli derecede etkilemektedir.

Süt üreticilerinin son dönemlerde karşılaştıkları yem, mazot ve işçilik başta olmak üzere üretim girdi maliyetlerindeki artışların görülmesi sebebiyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda çiğ sütün satış fiyatında önemli oranda artışların yapılması üreticinin maliyetleri karşılamasında önemli rol oynamaktadır. Ancak Ulusal süt konseyinin ve büyük süt sanayicilerinin belirledikleri çiğ süt alım fiyatlarındaki artışlar her ne kadar üreticiyi olumlu etkiler nitelikte olsa da işin ilerleyişinde farklı sonuçların doğabileceği konusunda çekinceler vardır.

Ulusal Süt Konseyi, Aralık ayında açıklamış olduğu çiğ süt referans fiyatını 8,5 lira olarak uygulamaya devam ederken,  Çanakkale Biga’da süt firmaları ile yapılan süt fiyatı belirleme toplantısında, 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle soğutulmuş çiğ süt fiyatı 12 TL olarak belirlenmiştir.

Ulusal Süt Konseyi’nin de Ocak ayı içerisinde benzer bir alım fiyatı belirleyerek üreticilere duyurması beklenmektedir.

Devletimizin Çiğ süt satış fiyatı belirlemede; çiğ süt, kesif yem paritesini esas alarak üreticileri desteklemesi ve güvenceye alması gerekmektedir. Bu parite, üreticinin üretmiş olduğu 1 litre çiğ sütü satarak alabilecek olduğu süt yemi miktarını yani üreticinin alım gücünü belirlemektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın vermiş olduğu desteklerin ve Çiğ süt alım fiyatlarının her geçen yıl artış göstermesi ile birlikte yem tedarikçilerinin durumu fırsata çevirerek uyguladıkları fiyat artışları ve fahiş fiyat uygulamaları ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’nın yapmış olduğu açıklamalar etkisini göstererek,  2022 yılı başında 1,1 seviyelerinde olan çiğ süt / yem paritesi 1,5 seviyelerine kadar yükselmiştir.

Süt / Yem paritesinin istenilen seviyelere gelmesine rağmen süt alım tesislerinin çiğ süt satış fiyatlarında kontrolsüz şekilde artış yapmaları şimdilik üreticiye olumlu gibi görünürken ilerleyen aşamalarda tüketiciyi ve süt ve süt ürünleri işleyen fabrikaları zor duruma sokacağı düşünülmektedir.

Süt ve süt ürünleri işleyen ve üretimini yapan büyük sanayiciler ilerleyen süreçte çiğ süt satışı ile ilgili kontrolsüz artışların görülmesi durumunda, süt tedariki konusunda zorluk yaşadıklarını ve piyasada uygun fiyata ürün bulamadıklarını bahane ederek yurt dışından süt tozu ithal edebilmek adına adımlar atması halinde çiğ süt üreticileri zor durumda kalabilirler.