Geçtiğimiz Pazartesi CHP Genel Merkezi tüm örgütlere gönderdiği bir yazı ile seçim sürecini başlattıklarını duyurdu.

Yazıda Merkez Yönetim Kurulu Kararı olarak önümüzdeki yıl yapılacak olan seçimlerde aday olmayı düşünen il ve ilçe yönetim kurullarında görevli olanların 5 Aralık ile 26 Aralık tarihleri arasında istifa etmeleri gerektiği belirtiliyor.

Elbette bu yazı seçimlerin normal zamanda olacağı düşünülerek yazıldı. Ancak bu kararın CHP’de erken alınması olası erken seçime hazır olduklarının göstergesidir. Ayrıca örgüt içinde yer alıp örgüt olanaklarından fayda sağlayan il ve ilçe yöneticilerinin aday adaylığı sürecinin daha tarafsız ve sağlıklı işleyebilmesi için bu karar yerinde olmuştur. Daha şimdiden bazı aday adaylarının önünü kesmek için bazı yöneticiler tarafından ayak oyunlarını görmekteyiz.

Peki, mevzuat bu konuda ne diyor?

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 77. maddesinin birinci fıkrasında ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 6. maddesinin ikinci fıkrasında; "Bir önceki seçimin yapıldığı tarihten itibaren yasal sürenin dolmasından önceki son Pazar günü oy verilir."

İlgili kanun gereği 2023 Başkanlık ve Milletvekili Seçimleri normal şartlarda 18 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşecektir. Gerçi geçtiğimiz hafta açıklanan ÖSYM sınav takvimi insanlarda kafa karışıklığı yarattı. Ancak ÖSYM yaptığı başka bir açıklama ile sınav takvimini geri çekti. Artık bu açıklamalarda ne tür hesaplar var, bekleyip göreceğiz.

Elbette seçim konusunda mevcut iktidar değişik senaryolar üzerinde çalışmakta ve bu doğrultuda seçim tarihi farklı olabilecektir. İktidar farklı beklentiler içinde erken seçime gidebileceği gibi kimsenin istemediği olağanüstü gelişmelerin yaşanması durumunda bir yıla kadar erteleme yoluna girebilecektir. Her şey anketlerden gelecek sonuca göre şekillenecektir.

Biz mevzuata devam edelim.

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun "Adaylık için görevden çekilmesi gerekenler" başlıklı 18. maddesinde ise; “Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, aday olmak isteyen belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, aday olmak isteyen siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler” hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle; 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde milletvekili adayı olabilmek için kanun gereği çekilmesi veya görevlerinden ayrılması gerekenlerin oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak doksan günlük sürenin ilk günü seçimin başlangıç tarihidir.

Sonuç olarak, yukarıda açıkladığımız yasal düzenlemeler gereği aday olacak ve aday olması için istifa etmesi gerekenlerin en geç 20 Şubat 2023 tarihinden önce bulundukları görevlerden ayrılması gerekmektedir.

Artık seçim süreci başlamış oldu. Bundan sonra önce aday adayları milletvekili adayı olabilmek için yarışacak, sonrasında tüm partiler ve ittifaklar arasında çekişmeli bir seçim yarışına tanık olacağız. Bizim fikrimiz, hızla değişen dünyada bu değişime ayak uydurabilecek kişilerin milletvekili olmaları. Her partide beş on arası kritik noktalarda görev alacak tecrübeli milletvekilleri dışında tüm milletvekillerinin tamamen yenilenmesi ülkemiz için yararlı olacaktır. Elbette Aydın özelinde düşünürsek mevcut sekiz milletvekilinin de değişmesi uygun olacaktır. Artık değişim ve yenilenme zamanı gelmiştir. İlimizde yeni yüzlere ve bu işi en iyi şekilde yürütebilecek, yıpranmamış tecrübeli kişilere ihtiyaç vardır. Yoksa il olarak gerilemeye devam ederiz

Yeri gelmişken, geçtiğimiz hafta chp aydın il yönetimde görev yapan bir kişinin istifa ederek AKP’ye geçmesi fason üyelikler sonucunda oluşan fason parti yönetimlerinin sonucudur. Daha önce il yönetiminde gördüğümüz sağlıksız yapılanmayı Aydınpost’ta;"Anketler ve Aydın CHP’de İşletme Körlüğü" adı altında yazmıştık. Demek ki haklıymışız. Görünen köy kılavuz istemez.

"Ustalaştığınız şeyin ötesinde bir şeylere yönelmedikçe, asla büyüyemezsiniz." (Ronald E. Osborn)