Kadın girişimciler ulusal kalkınma da bir güç ve başarıya giden bir yolda yetenekleriyle bir öncü anahtar olmaya devam ediyorlar...

Her bir insanı kapsayan ortak liderlik anlayışını benimseyen kadın girişimciler,  sosyal dayanışmayı artık için kendi alanlarında başka kadınlara da yeni roller vererek fikirleriyle hikayeleriyle ve cesaretleriyle birbirlerine ilham vermede yarışıyorlar.

Kalkınmanın öncüsü kadınların bireysel, sosyal ve ekonomik durumlarını iyileştirmek yaşadığı toplumda bir fark yaratır. Aynı zamanda yaşadığı mahalleyi, şehri, bölgeyi ve ülkeyi ileriye götürür, toplumu geliştirir, ve dönüştürür.

Gelişmiş ülkeler kalkınmalarını desteklemek için kadınların güçlendirilmesi ve kadına yapılan yatırımların arttırılması yönünde istihdam ve girişimcilik teşviki politikaları uyguluyor, küresel ölçekte toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik toplumsal farkındalık yaratan projelere de önem veriyorlar.

Türkiye’de son yıllarda kadınların ekonomik faaliyetlerini desteklemek, girişimcilik alanlarında kapasitelerini arttırmak için teşvikler ve projeler sunulmaktadır. Kadınlar ekonominin aktif bir aktörü olmaları, teknolojinin nimetlerinden eşit bir şekilde faydalanabilmeleri için kamu özel sektör, sivil toplum kuruluşları, ajanslar, akademi gibi ulusal ve uluslararası bir çok kurum ve kuruluşlardan kadın girişimcilerimize finansman, eğitim, danışmanlık gibi birçok konularda destek verilmektedir.

Aydın şehrimizde ise kadınlarımızın ekonomiye katkısı ve emek gücünün potansiyeli oldukça yüksektir. Aydınlı kadın girişimcilerimiz Kırsal kalkınma ve yerel ekonomilerini geliştirmek için kendi emekleriyle bir araya gelerek ekonomik örgütler, kooperatifler kuruyorlar, kendi hikayelerini yazarak kendi işlerini kuruyor ve istihdama katkı sağlıyorlar.

Geçen günlerde Aydın kentimizdeki kadın girişimcilik ve istihdam politikalarını teşviki ile görüşmek için Efeler kaymakamı, Vali yardımcımız Cemal ŞAHİN ve KOSGEB il müdürü Sadullah DÜLGER i ziyarette bulunmuştum. Görüşmelerimde edindiğim bilgiler çerçevesinde kentimizde yaşayan, üreten ve kazandıran tüm kadın girişimcilerimize yönelik her türlü çalışmalara her hangi bir ayrım yapmadan finansal, eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanılması için kurumlarımızın kapısının açık olduğunu ifade ettiler. Bu anlamda kurumlarımızın tarımsal ve kırsal kalkınma da kadın emeğini görünür kılmak ve desteklemek için güzel çalışmalara projelere öncülük ediyor.

 Yerelden, bölgesele ve küresele her alanda kadınların potansiyellerini değerlendirmek ve büyümeye katkı sağlamak için  daha hissedilir, daha ulaşılabilir destek programlarının hayata geçirilmesini arzu ediyoruz.