Söke Belediyesi Güvenlik Müdürü ile ilgili yeni bir iddia daha! Söke Belediyesi Güvenlik Müdürü ile ilgili yeni bir iddia daha!

Yaman basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

Emekçi dostlarımızla birlikte, haklarımız ve taleplerimiz için mücadelemizi yükselttiğimiz, işyerlerinde ve meydanlarda güçlü bir şekilde haykırdığımız gündür 1 Mayıs insanca yaşam ve çalışma şartlarını sağlama kavgasının verildiği, emeğin haklarının, barış ve özgürlük mücadelesinin sürdürüldüğü günüdür 1 Mayıs.

Gece gündüz demeden canını dişine takarak, büyük bir özveriyle çalışıp adeta yaşamlarını ortaya koyan kardeşlerimizin günüdür 1 Mayıs 
Ekmeğini alınterinden kazanan bütün emekçi arkadaşlarımıza selam olsun.
Emeğin önemini ve değerini bilen emeğe saygısı olan herkesin 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramı kutlu olsun.
Biz emekçiler,gelecek kaygısıyla her türlü zorbalıklara maruz kalmadığı ,emekçinin ve üretenin korkmadan düşündüklerini söyleyebildiği, işçinin emekçinin üretimden hakkını aldığı, özgürlüklerin sınırının siyasal iktidarlar tarafından azaltılmadığı bir ülkede yaşamak istiyoruz.
Bizler iktidarların talanının, yolsuzluklarının, yoksunlukların, adaletsizliklerin emeğe ve emekçiye mal edilmediği bir ülkede, insana yakışır koşullarda üretmek, çalışmak ve yaşamak istiyoruz.
Bizler, şirket işçisi belediye işçisi ayrımının ortadan kalkarak tüm belediye emekçilerinin, belediyenin asıl işçisi olmasını istiyoruz.
Bizler; zamlara, yoksulluğa ve savaşa karşı mücadele ederken, ırkı, rengi ve inancı ne olursa olsun, herkesin bir arada özgür, adil ve barış içinde yaşadığı bir ülke istiyoruz.
LAİKLİĞE, DEMOKRASİYE, EŞİTLİĞE, İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE, ÖRGÜTLENME VE TOPLU SÖZLEŞME HAKKINA SAHİP ÇIKMAK İÇİN
DEMOKRATİK, LAİK VE SOSYAL BİR HUKUK DEVLETİ İÇİN,
KAYITSIZ ŞARTSIZ BÜTÜN TAŞERONLARA GERÖEK KADRO İÇİN,
AŞIMIZA, EKMEĞİMİZE, EMEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN,
SOSYAL DEVLETİN YENİDEN VE DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE YAŞAMA GEÇMESİ İÇİN,
TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ” YALANLARIYLA KIDEM TAZMİNATININ YOK EDİLMESİNE KARŞI,
GELİRDE, VERGİDE VE ÜLKEDE ADALET İÇİN,
EKMEK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK İÇİN,
VERGİ ADALETSİZLİĞİNİN GİDERİLMESİNİ İÇİN,
                                       
1 MAYIS’TA ALANLARDAYIZ !

YAŞASIN EMEK YAŞAŞIN 1 MAYIS  YAŞASIN BELEDİYE-İŞ