Barolar ülkemizin en önemli meslek kuruluşlarından birisidir. Toplumsal olaylara duyarlılık, kendi haklarına yönelik etkilerde birlikte tepki gösterebilme, ülke gündemini yakından takip ve gerektiğinde hızlı tepki verebilmesiyle barolar önemli bir yere sahiptir. İşte bu baroların en etkili olanlarından birisi Aydın Barosudur.

2014 yılından beri Aydın Barosu Başkanı olan Gökhan Bozkurt, Türkiye Barolar Birliğine seçilince geçtiğimiz Aralık ayında başkanlığı bırakmıştı. Şimdi önümüzdeki Ekim ayında Aydın Barosu Seçimleri yapılacak. Seçim takvimi belli olduktan sonra Nisan ayı başında Aydın Barosu avukatlarından Akın Yakan yaptığı basın açıklaması ile başkan adaylığını duyurmuştu.

Son dönemde avukatların yaşam şartlarında görülen gerilemenin avukatları açlık sınırında yaşamaya ittiğini dile getiren Akın Yakan, “Mesleğin saygınlığının zedelenmesine izin vermeyen bir meslek örgütü için baro başkanlığına adayım” diyerek mesleki sorumluluk örneği göstererek adaylığını açıklamış oldu.

Avukatların zor koşullar altında mesleklerini yaptığına vurgu yapan Akın Yakan basın açıklamasında;

Avukatların yaşadığı sorunlar ve buna eklenen hak ihlalleri kutsal olan savunma hakkının yerine getirilmesini engelleyecek niteliktedir. 31 yıldır aktif olarak bu mesleği icra eden bir avukat olarak mesleğin sorunlarını ekonomik açıdan zorlukları, aksayan yönleri, mağduriyetleri biliyor ve bizzat yaşıyorum. Bunların üstesinden gelinmesi için sav, savunma ve karar makamlarının hepsinin güçlü olması gerekir. Mesleki sorunların çözümü için öncelikle meslektaşlar arasındaki dayanışma ve bütünlüğün sağlanması asıldır. Farklılıklarımız ayrışma nedeni değil, bizim zenginliğimizdir. Avukatlar zor koşullarda mesleklerini yaparken birbirleriyle çatışma, ayrışma ve ötekileştirme lüksü yoktur. Avukatlar kendi içinde bir ve birlik olmak zorundadır. Bu işten başka yapacak bir işimiz olmadığı gibi dayanacağımız hiç kimse de yoktur. Avukatların içinde bulunduğu şartların mesleği değersizleştirme gayreti ile paralel gerçekleşmektedir” dedi.

Akın Yakan ayrıca;

“Avukatlığın mesleğinin saygınlığı demokratik çağda hukuk devletinin temeli ve garantisidir. Avukatlar asla yalnız değildir. Barolar kurumsal olarak avukatları desteklemeli ve mesleki sorunların çözümünde etkin rol almalıdır. Barolar avukatların üstünde değil yanında yer almalıdır. Avukatlık saygın bir meslektir. Hiç kimsenin, hiçbir kurumun ve hiçbir anlayışın avukatlık mesleğinin saygınlığını zedelenmesine izin vermeyen bir meslek örgütü için baro başkanlığına adayım. Ezber bozan uygulamaları gündeme getirmek ve uygulamak için adayım. Yepyeni, modern, çağdaş ve ufuk açan bir Aydın Barosu için adayım. Basın açıklamalarıyla yetinmeyip somut bir tavır alan Aydın Barosu için adayım. Doğa için adalet diyen bir Aydın Barosu için adayım. Bunun için enerjimiz, azmimiz, cesaretimiz fazlaca mevcuttur” diye konuştu.

Akın Yakan'ın mesleki sorumluluğu ne kadar yüksek seviyede ise toplumsal sorumluluğu daha yüksek seviyede olan bir avukat olarak göz doldurmaktadır. Özellikle son yıllarda gerek Aydın'da, gerekse Ege Bölgesi’nin diğer alanlarında verilen çevre mücadelesine verdiği destek çok büyüktür. Halkın bilinçlenmesi, ülkenin doğal ve tarihi değerlerinin korunması, sağlıklı bir ortamda yaşamak için gerekli olan temiz su, hava ve toprak için her türlü mücadeleye etkin destek vermesi onun toplumda saygınlık kazanmasını sağlamıştır.

Akın Yakan otuz yıllık mesleki tecrübesinin yanında daha önce Aydın Barosu yönetiminde aktif rol almıştır. Çevre konusunda verdiği destek ne kadar önemliyse, hukuk konusunda halkın bilgilendirilmesi o kadar kıymetlidir. Akın Yakan ayrıca çeşitli yayın organlarında köşe yazarlığı yapan, kitap yazan, fotoğraf çeken ve çektiği fotoğrafları kitap halinde yayınlayan entelektüel bir kişiliktir.

Gerektiğinde birleştirici, gerektiğinde mücadeleci bir avukat olan Akın Yakan iyi bir Atatürkçü ve demokrasi savaşçısıdır. Aydın Barosu için hazırlamış olduğu projeler fark yaratacaktır. Özellikle avukatlık mesleğinin saygınlığını artırmak yönündeki projeleri takdir edilecektir. Her yerde adalet, herkese adalet, her zaman adalet sloganı ile yola çıkan ve şeffaf yönetim ilkelerini benimseyen Akın Yakan'a başarılar dileriz.

"Yaşamak için, mücadele şarttır." (Mustafa Kemal Atatürk)