Orman Genel Müdürlüğü, yangınlarla mücadelenin etkinliğini artırmak için hassas bölgelerde avcıları, çobanları, çiftçileri ve turistik tesis çalışanlarını eğitiyor. Yerel radyo ve televizyon kanalları ve izcilik teşkilatlarıyla da iş birliği yapılıyor.

Orman yangınlarıyla mücadelede araç parkı ve personel takviye edilirken, toplumsal yelpaze de genişletiliyor. Orman Genel Müdürlüğü, çeşitli kurum ve sivil toplum örgütlerine ilişkin eğitim çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu çerçevede özel yangın önleme bölgeleri olarak belirlenen yörelerde halkın orman yangınlarına karşı eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda yangına hassas bölgelerde izci, avcı, çoban ve çiftçilere yönelik eğitimlere ağırlık veriliyor. Orman yangınlarıyla mücadelede yörede bulunan yerel izcilik teşkilatlarıyla da iş birliği sürüyor.

YÖREDE FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇİN

Bu süreçte, doğa ve orman sevgisini konu alan faaliyetler organize edildi. Yöre halklarına ormanlar, ormancılık ve orman yangınları konusunda bilgi verildi. Özellikle yangına hassas bölgelerde bulunan yerel radyo ve televizyon kanallarıyla iş birliği gerçekleştirildi. Hazırlanan belgesel, reklam ve kamu spotu vasıtasıyla geniş kitlelere orman yangınları konusunda bilgi aktarıldı

TURİSTİK PERSONEL DE VAR

Yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerde bulunan ormana yakın ve/veya bitişik turistik tesis personeli, orman yangınları ve alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirildi, askeri birlikler ile yerel itfaiye teşkilatlarına, söndürme teknikleri, yangın esnasında gerekli koordinasyonun sağlanması ve can güvenliği konularında eğitim verildi.