Gayrimenkul alım satım işlemleri yapılırken tapuda devir işlemi yapabilmek için belirli miktarda harç ödemek gerekiyor. Tapu harçları gayrimenkulü satan ve alan kişiler tarafından ayrı ayrı ödeniyor. Eğer tapu harçları ödenmezse gayrimenkulün devir işlemi gerçekleşmiyor. Bu yüzden gayrimenkul alıp satarken tapu harçlarını da hesaba katma ihtiyacı doğuyor.

Gayrimenkul alım satım işlemlerinde daha az tapu harcı ve vergi ödemek için gayrimenkul değerini düşük göstermenin peşine düşülüyor. Ancak alıcı ya da satıcının tapu dairesinde verdiği yanlış beyanlar sadece kısmi ve kısa süreli kar sağlayabilir. Halk arasında "tapuda düşük beyan" olarak bilinen yanlış beyanlar tespit edilebildiği için bu hareketler uzun vadede büyük risk içerir. Gayrimenkulün değerini eksik yansıtan kişiler, tapuda düşük beyan cezası oldukça yüksek olduğu için uzun vadede büyük zarara girer. Üstelik bunu sadece alıcı ya da sadece satıcı taraf yapsa bile iki tarafa da ceza kesiliyor.

EV ALANA DA SATANA DA YANLIŞ BEYAN CEZASI KESİLECEK 

Katkılardan faydalanacak gerçek kişilerin yanlış veya yanıltıcı beyanlarda bulunduğunun tespit edilmesi durumunda; sağlanan katkılar geri alınacak ve kullanılan finansman tutarının yüzde 5’i kadar idari para cezası uygulanacak.

Yüklenicilere yanlış veya yanıltıcı beyanlarda bulunduklarının tespit edilmesi durumunda, finansmana konu konutun beyan edilen satış bedelinin yüzde 25’i kadar idari para cezası kesilecek.220 milyar lirayı geçemeyecek.

Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek bir kamu bankası aracılığıyla ilgili bankalara nakit kaynak aktarılacak. Bir yıl içerisinde katkı sağlanabilecek konut finansmanının toplam anapara tutarı 220 milyar lirayı aşamayacak.

SATIŞ GÖRMEMİŞ KONUTLARA KREDİ VERİLECEK

Daha önce satılmamış ve yüklenicilerin mülkiyetinde olan konutlarla henüz başlamamış veya yapımı devam eden projelerden konut edineceklere katkı sağlanabilecek. Henüz başlamamış veya yapımı devam eden konut projeleri açısından mülkiyeti yüklenicilere geçecek konutlara ilişkin sağlanacak finansmanlar da bu kapsamda değerlendirilecek. Gayrimenkul geliştiricileri ile arsa payı karşılığında inşaat sözleşmesi çevresinde arsa payı sahipleri de yüklenici kabul edilecek.

İLK 3 YIL DESTEK SAĞLANACAK 

İlk üç yıldaki finansman taksit tutarının gerçek kişinin hane gelirinin yüzde 30’unu aşan kısmı kadar miktar, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulacak ödenek tertibinden katkı olarak aktarılacak. Yüzde 30’luk oranı yüzde 30 ila yüzde 50 arasında belirlemeye, 3 yıllık süreyi bir yıla kadar indirmeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

YÜZDE 5 KATKI PAYI BANKAYA YATIRILACAK

Konut satış bedeli üzerinden yüzde 5 katkı payı yüklenici hesabından veya finansman tutarından tahsil edilerek finansmanı sağlayan bankalarda geçici hesaplara aktarılacak. Bu tutarlar bir yıla kadar finansman taksitlerinin ödemelerinde kullanılacak. Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde; bu tutarın bir kısmı veya tamamı finansman anapara tutarından peşin olarak indirilebilecek, bir yıllık süre ise üç yıla kadar uzatılabilecek. Tahsil edilen tutar, hiçbir şekilde yükleniciler tarafından geri istenemeyecek.

5 YIL BOYUNCA SATILAMAYACAK

Edinilen taşınmazlar, finansmanı sağlayan bankanın talebi üzerine finansman tarihinden itibaren 5 yıl süreyle tescilsiz iktisap halleri hariç devir ve temlik edilemeyecek, satış vaadine konu edilemeyecek.
Borçlunun temerrüdü nedeniyle icra takip sürecinin başlatılması durumunda devir, temlik ve satış vaadine konu edilememesi finansmanı sağlayan bankanın talebi üzerine terkin edilecek.