Uygulamada en çok karşılaştığımız hukuki problemlerden biri de kişilerin, kendilerine miras kalan gayrimenkulleri uzun süre intikallerini yapmamaları ve yeni Tapu Belgelerini çıkartmamalarıdır. Aslında sorun mirasçıların hangi kamu kurumunda hangi işlemleri yapacaklarını bilmemelerinden kaynaklanmaktadır. 

Bu yazımızda, mirasçıların, tapu devrini ( miras malı intikalinin ) nasıl yapıldığına ve hangi prosedürlerin izlendiğine ilişkin detaylı bilgiler paylaşacağız. 

Yasal mirasçısı olduğunu bir yakınınız öldü ve size bir takım miras malları (gayrimenkul) kaldığını düşünelim. İzlemeniz gereken yasal prosedürler şu şekildedir;

1-) İlk olarak, miras bırakan(muris) kişinin mirasçısını olduğunuzu gösteren bir belgeye ihtiyacınız vardır. Bu belgenin resmi adı Veraset İlamı ya da daha bilinen ismiyle Mirasçılık Belgesidir. Bu belgeyi noterden ya da en yakınınızdaki Sulh Hukuk Mahkemesinden temin edebilirsiniz. Mirasçılık belgesi sizinle beraber başkaca kimler mirasçı ise miras payları ile gösteren belgedir.

2-) Örneğin, bir mesken(daire) ya da tarla vasıflı bir taşınmaz kaldığını düşünelim. Öncelikle gayrimenkulün bulunduğu il veya ilçedeki ilgili belediyeye giderek Emlak Vergisini ödemeniz gerekmektedir. Emlak Vergileri Belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla da ödenebilmektedir.

Emlak vergilerini ilgili belediyeye ödedikten sonra Vergi Dairesine giderek, miras mallarına ilişkin Veraset ve İntikal Vergilerini ödemeniz gerekmektedir. 

İş bu vergiler ödendikten sonra Vergi Dairesi 'nce, Tapu Müdürlüğüne hitaben yazılmış menkul ve gayrimenkul mallardan dolayı Veraset ve İntikal Vergilerinin ödendiğine dair belge düzenlemektedir.

İşte bu belge artık miras malı gayrimenkulün üzerinize geçmesi için (yani intikal işlemi için) Tapu Dairesinde yasal işlemleri başlatabilirsiniz.

3-) İlk olarak yapılması gereken işlem; https://webtapu.tkgm.gov.tr/ adresi üzerinden yapılan Online başvurudur. WEBTAPU başvurusunda; mirasçılık belgesi, veraset ve intikal vergisinin ödendiği gösteren belgenin fotoğrafını sistemde anlatıldığı şekilde yüklemeniz gerekiyor.

(Bu noktada taşınmaz bir mesken ise Tapu Müdürlüğü sizden taşınmaz için güncel deprem sigortası poliçesi (DASK) de talep edecektir.)

Yapılan başvuru ile bir başvuru sıra numarası başvurucuya sistem üzerinden bildirilmektedir.

Kişiler bu başvuru numarası ile bu seferde fotoğrafını yükledikleri belgeleri fiziken tapuya teslim etmesi gerekiyor. Başvurucunun sistemde kayıtlı cep telefonuna gelecek mesajlarda tapu harçlarının ödeneceği hesap bilgileri paylaşılmaktadır.

Harçlar ödendikten sonra Tapu Müdürlüğü yeni malik olan mirasçılara yeni bir Tapu Belgesi düzenleyerek aynı gün teslim edecektir.

Veraset ve intikal işlemleri bir süreye tabii değildir. Mirasçılar dilekleri zaman bu işlemi yapabilirler. 

Ve son olarak önemle belirtmek isteriz ki gayrimenkullerin intikali açısından mirasçıların hep birlikte hareket etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Yani tek bir mirasçı da intikal işlemini yapabilmektedir.

GEREKLİ BELGELER

1- İntikali yapılacak olan taşınmazın varsa tapu senedi yoksa taşınmaza ait ada, pafta, parsel ve bağımsız bölüm bilgileri.2- İntikal talebinde bulunan mirasçının kimlik belgesi, (işlem vekil yada avukat vasıtasıyla yapılıyorsa özel yetkili vekaletname gerekmektedir.)3- Mirasçılık belgesinin aslı yada onaylı örneği ( diğer adı ile Veraset İlamı )4- Taşınmaz bir mesken yada dükkan ise güncel deprem sigortası poliçesi. ( DASK)5- Veraset ve intikal belgesi ilişiğinin kesildiğine dair belge. (Vergi dairesince düzenlenen ve tapu dairesine hitaben düzenlenen)