Lise hayatı; bir öğrencinin gelecekle ilgili önemli kararlar aldığı, üniversite ve bölüm hedefleri belirlediği, kariyer planlamasını şekillendirdiği bir dönem. Veli ve öğrenciler, iyi bir lise seçiminde bazı kriterleri göz önünde bulundurmalı.

Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Aksu, tercih dönemi için önerilerini sıraladı: Aileler bu süreçte çocuklarıyla sınav sonucunun değerlendirmesini yaparken çocuğun kişiliğine değil çalışma davranışına yönelik geri bildirimler vermeli. Sınav sonucu beklentinin altında kaldıysa öğrenci ile "Verimli çalışmanın önemi"nden, "Bu yıl neyi daha iyi yapsaydı istenen bir sonuç alabilirdi?" başlıklarında görüşülmeli. Sınav sonucu beklentileri karşıladıysa çalışma performansı takdir edilmeli ve bu çalışma performansının kendisine kazandırdığı ve eğitim hayatı boyunca kazandıracakları hakkında görüşülmeli. Aileler, çocuklarının sınav sonucunu başka çocukların sınav sonuçlarıyla kıyaslamamalı, karşılaştırma yapmamalı. Her çocuğun çalışma tarzının ve performansının farklı olduğu gerçeği unutulmamalı. Yayımlanan kılavuz titizlikle incelenmeli. Tercihler öğrencinin kişilik özellikleri, ilgi alanları, kariyer hedefleri dikkate alınarak mutlaka bu alanda uzman kişilerle yapılmalı. Doğru lise için bazı önemli hususlar var.

1- Lisenin hem içeriğe hem de beceriye odaklanması gerekir. Lise müfredatının konu ve kazanımları içselleştirilmeli ve yayınlarla desteklenmeli.

2- Üniversite hazırlık süreçlerinde öğrencilerinin akademik takibini yapmalı ve belirli periyotlarda geri bildirimler vererek çalışma davranışlarını şekillendirmeli.

3- Lise, öğrencilerinin iletişim ve sosyal becerilerine önem vermeli. Ergenlik dönemi, aynı zamanda genç yetişkinlik dönemine hazırlık demek.

4- Öğrencilerinin dijital çağda nasıl kimlik oluşturduklarını ve dijital güvenlik konularını önemsemeli; öğrencilerinin kodlama, yazılım ve yapay zeka gibi konularda becerilerini geliştirmeli.

5- Başvurulan lise öğrencilerin bilimsel süreç becerileri kazanmalarını desteklemeli. Öğrencilerini ulusal ve uluslararası bilimsel proje yarışmalarına yönlendirmeli.

6- Yabancı dil eğitimine önem vermeli. Haftalık programda yabancı dil ders saatlerine yoğunluk vermeli ve öğrencilerin dil becerilerini nasıl geliştirdiği ile ilgili özgün bir programı olmalı.

7- Öğrencilerini tasarım odaklı düşünme, girişimcilik, liderlik, inovasyon, problem çözme gibi kavramlarla tanıştırmalı. Geleceğin iş dünyasına da hazırlamalı.

Kaynak: Türkiye