Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

KARİYER MÜFETTİŞ, UZMAN VE DENETMEN YARDIMCISI ALIM İLANI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez teşkilatında Müfettiş Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzman Yardımcısı; taşra teşkilatında Milli Emlak Uzman Yardımcısı, Milli Emlak Denetmen Yardımcısı ve İklim Değişikliği Başkanlığında ise İklim Değişikliği Uzman Yardımcısı unvanı için aşağıdaki tabloda unvan ve kadro sayıları belirtilen kadrolara atama yapılmak üzere yazılı ve sözlü sınavla (iki aşamalı) alım yapılacaktır.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu görevden alındı Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu görevden alındı