Bu Fiyatlardan Sonra Otomobil Sahibi Olmayan Kalmayacak, Opel Kampanyayı Açıkladı Bu Fiyatlardan Sonra Otomobil Sahibi Olmayan Kalmayacak, Opel Kampanyayı Açıkladı

Bireysel Emeklilik Sisteminde(BES) katılımcı, bireysel emeklilik sözleşmelerinden kaynaklı devlet katkısı hariç alacağının tamamını veya bir kısmını, fon paylarına ilişkin tedbir, haciz, iflas, rehin ve benzeri her türlü idari ve adli talebe konu sözleşmeler hariç olmak üzere alacağın devri sözleşmesi yoluyla bankalara devredebilecek.

Böylece katılımcıların finansman ihtiyaçları sebebi ile sözleşmelerini sonlandırmak yerine BES birikimleri ile sistemden ayrılmadan bankalardan kredi çekebilecekler.

igortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun, "Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.