Demokrasilerde;

Yönetenlerin seçimle gelmesi ve seçimle görevden ayrılması esas olandır.

Fakat demokrasi yalnızca seçimlerden ibaret değildir.

Birçok unsur bir arada olursa gerçek ve eksiksiz demokrasi oluşur.

Hukukun üstünlüğü, insan hakları, sosyal devlet, seçmene saygı gibi kavramlar demokrasinin unsurlarıdır.


 

Seçmene saygısı olmayan bir yönetim demokrasiyi sindirebilmiş midir?

Sindirememiştir.


 

Bu tip yöneticilerin amacı,

Seçmeni ve sandığı araç olarak kullanıp

Sistemin sağladığı imkân ve avantajları, yani koltuğu devam ettirmektir.

Anayasa’ya göre demokratik toplumun vasıtalarından olan meslek odaları

Örgütlü toplumu oluşturdukları için demokrasinin birer unsurudur.

Gelin görün ki meslek odaları demokrasiden uzaklaşalı çok zaman oldu.


 

Alın size, Aydın Ticaret Odası

Binlerce üyesi olan meslek odası.

Oda organlarını seçmek için seçim yapacak ama

Seçim takvimini üyesine duyurmuyor.


 

Seçmenden sandık mı kaçırıyorsunuz siz?

Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken

Çok sevmiş makam sahibi olmayı.


 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyesi olmak herkese nasip olmaz tabi.

Aydınlı ticaret erbabının oylarıyla iki dönemdir seçilen Hakan Ülken

Bu sefer,

Ne mi olur dedi, herhalde!

Kimsenin haberi olmadan komite seçimlerini yapmaya karar vermiş.

Baskın seçim!

Karşısında kimse aday olmasın!

Bizim düzen iyi!

Devran böyle devam etsin, istemiş olmalı.


 

Seçim takvimi belli olunca

Bu sefer siyasetle iç içe fotoğraflar…

MHP İl Başkanını, Ticaret Odasında ağırlamalar.

Cumhur ittifakının adayı biziz havası oluşturmalar…

Sanki memlekette ticaret dünyası güllük gülistanlık da!

Siz hayırdır?

Korku dağları mı sardı?

Kaybederiz korkusu mu var?

Kaybederseniz dönersiniz öğrenci yurduna…

Seçmen öyle istediği için kaybetmiş olursunuz.


 

Ticaret Odası üyelerinin aidatları ile

Makam arabaları, beş yıldızlı oteller

Ankara’da makamlar, makam şoförleri…


 

Kaybedecek çok şey olunca işi sağlama almalı dediniz herhâlde.

Oldu bittiye getirerek seçim yapmaya karar verdiniz…


 

Ticaret Odası üyelerinin aidat paraları ile yaşadığınız

Feodalite çok iyi geldi herhâlde?


 

Sonra başlıyorsunuz ‘Demokrasi’ demeye...

Sevsinler sizin demokrasinizi…


 

***


 

Aydın’da bir başka meslek odası daha seçime gidiyor.

Aydın Barosu organ seçimlerini yapacak.

Avukatlar seçim yapacak fakat

Orada da ilginç bir durum var.


 

10 ay önce Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulunda

Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen

Önceki dönem Baro Başkanı Gökhan Bozkurt

Türkiye Barolar Birliği delegesi olmak için aday olmuyor…


 

Hoppala Paşam, Malkara Keşan.

Türkiye Barolar Birliği’nde siz kendinizi mi temsil ediyorsunuz

Yoksa Aydın Barosu’nu mu?


 

Yöneticisi olduğun kurumun delegesi seçilebilmek için

Mensubu olduğun Aydın Barosu üyelerinden güvenoyu istemek gerekmez mi?

Ne o sizde de mi korku dağları sardı Sayın Bozkurt?


 

Madem Türkiye Barolar Birliği’nde Aydın Barosu’nu temsil ediyorsunuz

Delegeliğe aday olmanız gerekmez mi?

Aksi durum seçmenden kaçmak değil mi?


 

Nasılsa bir koltuk kaptım.

Ne gerek var şimdi Aydın Barosu avukatlarının karşısına çıkıp oy istemeye diye mi düşündünüz?


 

Söze gelince demokrasi

Uygulama var mı?

İşine gelirse…


***

Herkese iyi haftalar…