• BIST 108.645
 • Altın 154,531
 • Dolar 3,8286
 • Euro 4,5258

  İşte yeni öğrenci harçları

  18.08.2009 12:14
  Yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin 2009-2010 öğretim yılında ödemesi gereken katkı payları belirlendi.
  İşte yeni öğrenci harçları
  İşte yeni öğrenci harçları İşte yeni öğrenci harçları İşte yeni öğrenci harçları

  Buna göre, yükseköğretim kurumlarında öğretim gören öğrencilerden 71 TL ile 591 TL arasında katkı payı alınacak.

  Öğrenci katkı payları tıp fakültesinde 591, devlet konservatuvarında 589, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde 494, veteriner fakültesinde 386, hukuk fakültesinde 313, fen-edebiyat ve iletişim fakültelerinde 284 TL olarak belirlendi. En düşük katkı payını ise 71 TL ile açık öğretim fakültesi öğrencileri ödeyecek.

  '2009-2010 Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Esaslar'a ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

  Karara göre, öğrenci katkı payları 71 TL ile 591 TL arasında değişiyor.

  Öğrenci katkı payını süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılamayacak ve yenilenmeyecek. Ancak, yükseköğrenim kurumları, verilen süre içinde kaydını yaptırmayan öğrencilere ek süre verebilecek.

  Öğrenci katkı payı, bizzat öğrenci tarafından karşılanacak. Öğrenci tarafından ödenecek katkı payının bir kısmı veya tamamı normal öğrencinin talebi halinde öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun normal öğretim süresi kadar süre ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca bütçe imkanları çerçevesinde kredi olarak verilebilecek.

  Öğrenci katkı payı iki eşit taksitte ödenecek. İlk taksit eğitim öğretim yılı başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarı yıl başında kayıt yenilenirken, yarıyıl sistemi uygulanmayan eğitim programlarında ise Şubat ayında kayıt yenileme sırasında ödenecek.

  Katkı kredisi almak için müracaat ettiğini belgeleyen ve 2009-2010 eğitim öğretim yılında yükseköğretim kurumlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden, kayıt sırasında birinci taksit katkı payı alınmayacak. Kurumca yapılan değerlendirme sonucunda katkı kredisi almaya hak kazanamayan öğrenciler, katkı paylarının tamamını ikinci taksitle birlikte ödeyecek.

  Öğrenci katkı payları, ders sayısı ve yarı yıl süresine göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınacak. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler hariç olmak üzere, yarıyıl sistemi uygulanan eğitim programlarında en az 2 yarı yıl, yıl esası uygulananlarda ise en az 1 öğrenim yılı süre ile kayıtlarını donduran öğrencilerden, kayıt dondurulan yıl için katkı payı alınmayacak. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan katkı payları varsa bu miktar iade edilmeyecek.

  Lisans üstü öğrenimde öğrenci katkı payı öğrenci tarafından iki eşit taksitte ödenecek. İlk taksit kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarı yılın başında ödenecek.


  YABANCI DİLLE EĞİTİM


  Yabancı dille eğitim yapan eğitim fakülteleri hariç olmak üzere, yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında öğrenci katkı payı iki katı olarak alınacak.

  Yabancı uyruklu öğrencilerden, mütekabiliyet esasına bağlı olarak üniversiteler arasında yapılacak işbirliği protokol hükümleri saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payının üç katı ödeme günündeki kur üzerinden döviz olarak defaten alınacak. Ancak, yabancı uyruklu statüsündeki Türk asıllı öğrencilerden alınacak öğrenci katkı payı miktarları Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek.

  Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları öğrencilerinden, devlet (Milli Eğitim Bakanlığı) burslusu olarak yüksek öğrenim gören öğrenciler, 90 TL katkı payı ödeyecek. Bunların ödeyecekleri katkı payları Maliye Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine ödenek olarak konulacak ve Milli Eğitim Bakanlığınca yıl içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna defaten aktarılacak.


  MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER  Hazırlık sınıfı veya yabancı dil geliştirme programı hariç olmak üzere, ön lisans veya lisans düzeyindeki yükseköğretim programlarından, program süreleri sonunda mezun olamayan öğrencilere devlet katkısı ödenmesi sürdürülecek.

  Ancak normal öğrenim süreleri içinde mezun olamayanlardan öğrenci katkısı birinci yıl için yüzde 50, müteakip yıllar için yüzde 100 fazlasıyla alınacak.

  Mezuniyet veya staj durumunda olup da öğrenimleri 1 yıl sonraya sarkan öğrencilerden ise ilk yarı yılda mezun olmaları halinde ikinci yarıyıl için katkı payı alınmayacak.

  Lisansüstü öğrenim yapan araştırma görevlilerinden öğrenci katkı payı alınmayacak. Ancak, vakıf üniversitelerinde çalışıp devlet üniversitelerinde lisansüstü eğitim yapan öğrenciler ile ikinci öğretimde lisansüstü eğitim yapan öğrenciler katkı payı ödeyecek.


  AÇIK ÖĞRETİM PROGRAMI


  Anadolu Üniversitesinde açık öğretim programı uygulayan fakülte ve yüksek okulların 2009-2010 eğitim öğretim yılında tahsil ettikleri öğrenci katkı paylarının toplamının yüzde 20'sine kadar olan kısmı, söz konusu fakülte ve yüksek okullara akademik danışmanlık ve eğitim hizmeti veren öğretim kurumlarına aktarılacak.

  Konu ile ilgili uygulama, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Anadolu Üniversitesinin birer temsilcisinden oluşan komisyon tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak.

  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatını kaybedenler, Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller ile İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanların çocuklarından öğrenci katkı payı alınmayacak.


  İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ  Kararla, ikinci öğretim öğrencilerinden alınacak öğrenim ücretleri de belirlendi.

  Bu öğrencilerin öğrenim ücretleri iki eşit taksitte ödenecek. İlk taksit eğitim öğretim yılı başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise yarı yıl başında kayıt yenilenirken, yarıyıl sistemi uygulamayan eğitim programlarında ise Şubat ayında kayıt yenileme sırasında ödenecek.

  Öğrenim ücretleri ders sayısı ve yarı yıl süresine göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınacak. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler hariç olmak üzere, yarı yıl sistemi uygulanan eğitim programlarında en az 2 yarı yıl, yıl esası uygulananlarda ise en az bir öğrenim yılı süre ile kayıtlarını donduran öğrencilerden kayıt dondurulan yıl için öğrenim ücreti alınmayacak. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan öğrenim ücretleri varsa bu miktar iade edilmeyecek.

  Aynı zamanda, mezuniyet veya staj durumunda olup da öğrenimleri 1 yıl sonraya sarkan veya erken mezun olan öğrencilerden ilk yarı yılda mezun olmaları durumunda ikinci yarıyıl için öğrenim ücreti alınmayacak.


  ÖĞRENİM ÜCRETİ TAKSİTİNİ ÖDEMEYENLER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM


  Öğrenim ücretlerinin birinci taksitini ödemeyenlerin kayıtları yapılmayacak ve yenilenmeyecek.

  İkinci taksitlerini ödemeyen öğrencilere ise bir aylık ek süre tanınacak. Bu süre içerisinde de öğrenim ücretini kanuni faiziyle birlikte ödemeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişkisi kesilecek.

  İkinci öğretimdeki öğrencilerden süreleri sonunda mezun olamayanların öğrenim ücretlerinde herhangi bir artış yapılmayacak.


  Yükseköğretim kurumlarında öğretim gören öğrencilerin 2009-2010 öğretim yılında ödemesi gereken katkı payları belirlendi.

  Buna göre, yükseköğretim kurumlarında öğretim gören öğrencilerden 71 TL ile 591 TL arasında, ikinci öğretimdeki öğrencilerden ise 770 TL ile 4 bin 268 TL arasında katkı payı alınacak.

  Resmi Gazete'de yayımlanan, '2009-2010 Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Esaslar'a ilişkin Bakanlar Kurulu Kararına göre örgün yükseköğretim öğrencilerinden alınacak katkı payları şöyle:  Tıp Fakülteleri 591

  Diş Hekimliği Fakültesi 494

  Eczacılık Fakültesi 494

  İTÜ İşletme Fakültesi Müh. 402

  Mühendislik Fakültesi 387

  Mimarlık Fakültesi 387

  Müh.-Mimarlık Fakültesi 387

  Mühendislik ve Tekn. Fak. 387

  Mimarlık ve Tasarım Fak. 387

  İnşaat Fakültesi 387

  Makina Fakültesi 387

  Maden Fakültesi 387

  Elektrik-Elektronik Fak. 387

  Kimya Metalurji Fak. 387

  Uçak ve Uzay Bil. Fakültesi 387

  Ziraat Fakültesi 387

  Orman Fakültesi 387

  Veteriner Fakültesi 386

  Gemi İnş. ve Deniz Bil. Fak. 316

  Deniz Bilimleri Fakültesi 316

  Su Ürünleri Fakültesi 316

  Denizcilik Fakültesi 316

  Sanat ve Tasarım Fakültesi 316

  Güzel Sanatlar Fakültesi 316

  Tekstil Tekn. ve Tasarım Fak. 316

  Hukuk Fakültesi 313

  İktisat Fakültesi 313

  İşletme Fakültesi 313

  Siyasal Bilgiler Fakültesi 313

  İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 313

  Fen Fakültesi 284

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  (Fen Programı) 284

  Dil Tarih ve Coğrafya Fak. 284

  İlahiyat Fakültesi 284

  Eğitim Fakültesi 284

  Mesleki Eğitim Fakültesi 284

  Sağlık Eğitim Fakültesi 284

  Endüstriyel San.Eğt. Fak. 284

  Ticaret Turz.Eğt. Fakültesi 284

  Eğitim Bilimleri Fakültesi 284

  Sağlık Bilimleri Fakültesi 284

  Edebiyat Fakültesi 284

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  (Edebiyat ve Sos.Prog.) 284

  İletişim Bilimleri Fakültesi 284

  İletişim Fakültesi 284

  Tıbbi Biyolojik Bil.Prog. 281

  Fizik Tedavi ve Reha.Prog. 281

  Teknik Eğitim Fakültesi 281

  Açıköğretim Fakültesi 71

  Yabancı Dil Destek Birimleri, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları ve Yabancı Dil

  Hazırlık Okulları için kazanılan fakültenin, yüksekokulun ve bölümün katkı payı

  ödenecek.  YÜKSEKOKULLAR  Yüksekokullar için belirlenen katkı payları da şöyle:

  Devlet Konservatuvarı 589

  Sivil Havacılık Yüksekokulu 470

  Mesleki Teknoloji Y.O. 227

  Tütün Eksperliği Y.O. 227

  Ev Ekonomisi Y.O. 227

  Bankacılık ve Sigorta. Y.O. 190

  Uygulamalı Bilimler Y.O. 190

  İlahiyat Meslek Y.O. 190

  Sağlık Yüksekokulları 190

  Endüstriyel Sanatlar Y.O. 190

  Takı Tek. ve Tasarımı Y.O. 190

  Beden Eğit. ve Spor Y.O. 190

  Spor Bilimleri Tek. Y.O. 190

  Fizik Ted. ve Reh. Y.O. 190

  Hemşirelik Yüksekokulu 190

  Ulaştırma Y.O. 190

  Ormancılık M.Y.O. 190

  Engelliler Entegre Y.O. 190

  Tapu Kadastro M.Y.O. 190

  Meslek Yüksekokulları 190

  Sağlık Hizmetleri M.Y.O. 190

  Turz.ve Otelcilik İşl.Y.O. 190

  Turz.İşl.ve Otelcilik Y.O. 190

  Sivil Havacılık M.Y.O. 190

  Sosyal Bilimler M.Y.O. 190

  Teknik Bilimler M.Y.O. 190

  Su Ürünleri M.Y.O. 190

  Uzaktan Eğitim M.Y.O 190

  Adalet Yüksekokulu 190

  Denizcilik Y.O. 190

  Deniz İşl.ve Yön.Y.O. 190

  Lisansüstü Öğretim 258  İKİNCİ ÖĞRETİM  Yükseköğretim kurumlarında yapılacak ikinci öğretimde öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti ise şöyle belirlendi:  Veteriner Fakültesi 2.134

  Tıbbi Biyolojik Bil.Prog. 2.134

  Fizik Tedavi ve Reha.Prog. 2.134

  Gemi İnş. ve Deniz Bil. Fak. 1.924

  Deniz Bilimleri Fakültesi 1.924

  Su Ürünleri Fakültesi 1.924

  Denizcilik Fakültesi 1.924

  Sanat ve Tasarım Fakültesi 1.924

  Güzel Sanatlar Fakültesi 1.924

  Tekstil Tekn.ve Tas. Fak. 1.924

  Mühendislik Fakültesi 1.529

  Mimarlık Fakültesi 1.529

  Müh.-Mimarlık Fakültesi 1.529

  Mühendislik ve Tekn. Fak. 1.529

  Mimarlık ve Tasarım Fak. 1.529

  İnşaat Fakültesi 1.529

  Makina Fakültesi 1.529

  Maden Fakültesi 1.529

  Elektrik-Elektronik Fak. 1.529

  Kimya Metalurji Fak. 1.529

  Uçak ve Uzay Bil. Fakültesi 1.529

  Ziraat Fakültesi 1.529

  Orman Fakültesi 1.529

  Fen Fakültesi 1.281

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  (Fen Programı) 1.281

  Hukuk Fakültesi 1.155

  İktisat Fakültesi 1.155

  İşletme Fakültesi 1.155

  Siyasal Bilgiler Fakültesi 1.155

  İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 1.155

  Teknik Eğitim Fakültesi 1.147

  Dil Tarih ve Coğrafya Fak. 1.027

  İlahiyat Fakültesi 1.027

  Eğitim Fakültesi 1.027

  Mesleki Eğitim Fakültesi 1.027

  Sağlık Eğitim Fakültesi 1.027

  Sağlık Bilimleri Fakültesi 1.027

  Endüstriyel San.Eğt. Fak. 1.027

  Ticaret Turz.Eğt. Fakültesi 1.027

  Eğitim Bilimler Fak. 1.027

  Edebiyat Fakültesi 1.027

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  (Edebiyat ve Sos. Prog.) 962

  İletişim Bilimleri Fakültesi 962

  İletişim Fakültesi 962  YÜKSEKOKULLARDA İKİNCİ ÖĞRETİM  Yükseköğretim kurumlarında yapılacak ikinci öğretimde öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri de şöyle:
  Devlet Konservatuvarı 4.268

  Sivil Havacılık Yüksekokulu 4.268

  Engelliler Entegre Y.O. 1.924

  Mesleki Teknoloji Y.O. 1.923

  Tütün Eksperliği Y.O. 1.923

  Ev Ekonomisi Y.O. 1.923

  Bankacılık ve Sigorta. Y.O. 1.155

  Uygulamalı Bilimler Y.O. 1.155

  İlahiyat Meslek Y.O. 1.155

  Sağlık Yüksekokulları 1.155

  Endüstriyel Sanatlar Y.O. 1.155

  Takı Tek. ve Tasarımı Y.O. 1.155

  Beden Eğit. ve Spor Y.O. 1.155

  Spor Bilimleri Tek. Y.O. 1.155

  Fizik Ted. ve Reh. Y.O. 1.155

  Hemşirelik Yüksekokulu 1.155

  Ulaştırma Y.O. 1.155

  Ormancılık M.Y.O 1.155

  Denizcilik Y.O 962

  Deniz İşl.ve Yön.Y.O. 962

  Tapu Kadastro M.Y.O. 770

  Meslek Yüksekokulları 770

  Sağlık Hizmetleri M.Y.O. 770

  Turz.ve Otelcilik İşl.Y.O. 770

  Turz.İşl.ve Otelcilik Y.O. 770

  Sivil Havacılık M.Y.O. 770

  Sosyal Bilimler M.Y.O. 770

  Teknik Bilimler M.Y.O. 770

  Adalet Meslek Yüksekokulu 770

  Su Ürünleri M.Y.O. 770

  Uzaktan Eğitim M.Y.O. 770

  Yenişafak

  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Aydın Post | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0256.226 61 64 | Faks : 0256.226 61 64 | Haber Yazılımı: CM Bilişim