banner339
banner274

Burslar ne zaman yatacak?

2019 Bursluluk sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler "burslar ne zaman hesaba yatacak?" sorusunun yanıtında. MEB yayımladığı İOKBS sınav kılavuzunda bursların ne zaman yatağını da belirtti. İşte PYBS burslarının yatacağı tarih...

Burslar ne zaman yatacak?
banner401
banner427


 Bursluluk sınav sonucu açıklandı. Aşağıdaki linkten sonuçları sorgulayabilirsiniz. Burs almaya hak kazanan adaylar şimdide burslar ne zaman yatacak sorusunun yanıtını merak ediyorlar. MEB tarihi açıkladı. 

BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır.

BURSLARIN DEVAMI VE KESİLMESİ VE İTİRAZLAR

Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlara ilişkin iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 18’inci maddesine göre yapılacaktır.

İOKBS BURS MİKTARI NE KADAR OLDU?

Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabildiği bu burs bir öğrenci için çok değerli bir miktardır. Yıllara göre İOKBS burs ücretini inceleyelim:

2013 yılında burs ücreti: 398,72 TL

2014 yılında burs ücreti: 438,89 TL

2015 yılında burs ücreti: 473,47 TL

2016 yılında burs ücreti: 530,24 TL

2017 yılında burs ücreti: 613.15 TL

2018 yılında burs ücreti: 648.04 TL

Not: Burs maaşları yapılan değişiklikle birlikte artık Vakıfbank hesaplarına yatırılmaktadır.

BURSLULIK SINAV İTİRAZI


- Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.- Elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir. Yazılı yapılan itirazlarda, ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka dekontu/ATM işlem fişi göndermeyen adayların başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

- 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının //www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların //www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

- Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

- İtirazların cevaplanmasındaki süre için ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

- Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.
Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2019, 22:18
banner218