banner158

Germencik'teki ruhsatsız santrallerle ilgili olarak Aydın Valiliği'ne ve Germencik Belediyesi'ne sorularım var

Geçen hafta yayınlanan yazımla[1] çok önemli iki tespitte bulunmuştum;

1-Germencik’te faaliyette olan 16 tane jeotermal elektrik santralinden sadece 5 tanesinin “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı”nın olduğunu, geri kalan 11 tane santralin “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı” bulunmadığını;

2-Bu 16 santrallerden sadece 14 tane jeotermal elektrik santralinin “Yapı Kullanma İzin Belgesi” olduğunu, 2 tane santralin “Yapı Kullanma İzin Belgesi”nin bulunmadığını açıklamıştım.

Bir hafta boyunca bu konuyla ilgili hiçbir açıklama yapılmadı.

 

Öncelikle “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı” ve “Yapı Kullanma İzin Belgesi”ni verme yetkisinin kimde olduğunu birkez daha açıklayalım.

Jeotermal Elektrik Santral Tesisleri “İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeli”ğin Ek-2 Gayrı Sıhhi Müesseseler Listesi başlığı B bendinin 1.5 fıkrası gereği 2.Sınıf Gayri Sıhhi Müessese kapsamına girmektedir.

Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/3-c maddesinde “Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek” ilçe Belediyelerinin görevi olduğu açıkça ifade edilmektedir.

Jeotermal elektrik santralleri 2.sınıf gayrısıhhi müessese kabul edildiği için, bu santrallere “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı” verme ve denetleme yetkisi ilçe Belediyesine aittir. Yani somut olayımızda Germencik’teki santraller için ruhsat verme ve denetleme Germencik Belediyesinin görevidir.

“Yapı Kullanma İzin Belgesi”ni verme yetkisi kime ait? Bu da açıkça Germencik Belediyesi’ne ait bir yetkidir.

“İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı” ve “Yapı Kullanma İzin Belgesi” olmayan tesisler için Belediyelerin ne yapması gerekiyor?

Derhal bu tesisler hakkında yasal işlem yapılarak, tesislerin mühürlenmesi, faaliyetlerinin durdurulması ve idari para cezası verilmesi gerekmektedir.

 

Germencik Belediyesi’ne sorularım;

1-Germencik’te faaliyette olan 16 tane jeotermal elektrik santralinden, “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı” bulunmayan 11 tane santralle ilgili olarak yasal işlem yapıldı mı?

2-“Yapı Kullanma İzin Belgesi” olmayan 2 santral için yasal işlem yapıldı mı?

3-“İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı” ve “Yapı Kullanma İzin Belgesi” olmayan santraller hakkında mühürleme, faaliyetin durdurulması ve idari para cezası işlemi uygulandı mı?

4-“İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı” ve “Yapı Kullanma İzin Belgesi” olmayan santraller hakkında yasal işlem yapmamanın suç olduğunu biliyor musunuz? Bu konuda sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu mu?

5-31.03.2019 yerel seçimlerinin yapıldığı sırada, 16 tane jeotermal elektrik santralinden 8 tanesinin “Yapı Kullanma İzin Belgesi” bulunmadığı halde, neden 6 santral için 29.05.2019, 17.06.2019 ve 08.07.2019 tarihlerinde on tane “Yapı Kullanma İzin Belgesi” verdiniz? Bu “Yapı Kullanma İzin Belgeleri”nin düzenlenmesinde Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in bilgisi var mı?

Belgelerin görselini de her şeye rağmen aşağıda paylaşıyorum.

germencik-2.jpg

 

Aydın Valiliği’ne sorularım;

Germencik’te bulunan jeotermal elektrik santrallerinin tüm denetim yetkisi doğrudan doğruya Aydın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne aittir. Bu anlamda, JES’nin yasal sınırlar içinde, doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını, çevreye zararlı atıklar bırakıp bırakmadığını, her türlü önemin alınıp alınmadığını, santrallerin yasal bütün belgelerinin tamamlanıp tamamlanmadığını denetleme ve her türlü kararı alma yetkisi Aydın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne aittir.

Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı” ve “Yapı Kullanma İzin Belgesi” alınmadan açılan her türlü faaliyet ve işyeri yetkili idareler (Germencik Belediyesi ve Aydın Valiliği) tarafından derhal mühürlenerek faaliyetleri durdurulur.

 

Bu nedenlerle;

1-Aydın Valiliği tarafından, Germencik’te faaliyette olan 16 tane jeotermal elektrik santralinden, “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı” bulunmayan 11 tane santralle ilgili olarak yasal işlem yapıldı mı?

2-“Yapı Kullanma İzin Belgesi” olmayan 31.03.2019 tarihi itibariyle 8 santral, bu yazının yayınlandığı tarih itibariyle 2 santral için yasal işlem yapıldı mı?

3-“İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı” ve “Yapı Kullanma İzin Belgesi” olmayan santraller hakkında mühürleme, faaliyetin durdurulması işlemi uygulandı mı?

4-“İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı” ve “Yapı Kullanma İzin Belgesi” olmayan santraller hakkında yasal işlem yapmamanın suç olduğunu biliyor musunuz? Bu konuda sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu mu?

5-Germencik’te “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı” ve “Yapı Kullanma İzin Belgesi” olmayan jeotermal elektrik santralinin çalışmasına bunca yıldır Aydın Valiliği neden sessiz kaldı?

 

Bir mahalle arasındaki kıraathanenin açılmasında ve faaliyetinde, kamunun bütün gücünü kullanarak, kılı kırk yararak titizlik gösteren Valilik ve Belediyelerin, böylesi çevreye olumsuz etkileri olabilecek, 2.sınıf gayrısıhhi müessese konumundaki jeotermal elektrik santrallerinin “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı” ve “Yapı Kullanma İzin Belgesi” olmadan faaliyetlerine bunca zamandır izin vermesi açıkça yasalara aykırıdır ve suçtur.

Buradan Cumhuriyet Savcılıklarına, ilgili bütün görevlilere duyuruyorum.

 

 

 

 

banner189